Gmina Czermin
39-304 Czermin 140
woj. podkarpackie
NIP: 817-21-75-391
REGON: 690581896

Urząd czynny: pn-pt  w godz. 800– 1600

Numery telefonów:

  • Sekretariat – 17 2506120
  • Wójt – łączenie przez  sekretariat
  • Sekretarz – 17 2506121
  • Skarbnik – 17 2506123
  • Podatki – 172506124
  • Informatyk/Straże Pożarne – 172506125
  • Radca prawny – 172506126
  • Księgowość – 172506127
  • Urząd Stanu Cywilnego (USC) – 172506128
  • Ochrona środowiska – 172506129
  • Gospodarka odpadami komunalnymi – 172506130
  • Budownictwo i działki – 172506131
  • Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR) – 172506132
  • Inwestycje/ drogi gminne – 172506133
  • Gminna Spółka Wodna i Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne – 172506134
  • Działalność gospodarcza /Biuro Rady Gminy – 172506136

e-mail: ug@czermin.pl

E-PUAP

Adresy skrzynek e-puap Urzędu Gminy w Czerminie to:

/il1na251fm/SkrytkaESP

/il1na251fm/skrytka

 

BIP:   http://czermin.biuletyn.net/

 • Numer rachunku bankowego na  podatki i opłaty skarbowe:
  55 9183 1028 2005 5000 5063 0002     BS o/CZERMIN
 • Numer rachunku bankowego na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  09 9183 1028 2005 5000 5063 0054    BS o/CZERMIN
Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski:
Kod SWIFT: POLUPLPR
IBAN: Przed właściwym numerem rachunku należy dopisać PL
Płatności należy dokonywać z zaznaczeniem opcji OUR: Opcja „OUR” oznacza, że koszty banku zleceniodawcy oraz banków zagranicznych pokrywa zleceniodawca. W przypadku braku wskazania powyższej opcji wpłata zostanie pomniejszona o koszty prowizji i nie będzie można uznać jej za dokonaną w pełnej wysokości.
Kwotę prowizji banku obsługującego Urząd Gminy od operacji dewizowych można sprawdzić na stronie BS Mielec w Tabeli opłat i prowizji dla klienta instytucjonalnego.