WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZERMIN

 • Sławomir Sidur – Wójt Gminy Czermin
 • Bogusław Peret – Sekretarz Gminy Czermin
 • Sławomir Orłowski – Skarbnik Gminy Czermin
 • Anita Boreńska Kagan – Pomoc administracyjna
 • Joanna Ból – Referent
 • Małgorzata Czaja – Inspektor
 • Renata Grzelak – Podinspektor
 • Jadwiga Jasińska – Inspektor
 • Magdalena Kilian – Podinspektor
 • Stanisław Kilian – Radca Prawny
 • Jadwiga Koba – Inspektor
 • Marlena Kokoszka – Referent, archiwista
 • Ewa Kuklińska – pomoc administracyjna
 • Katarzyna Skrzypek – Inspektor
 • Beata Malikowska – Zastępca kierownika USC
 • Mirosław Pisarczyk – Referent
 • Katarzyna Pubrat – Referent
 • Paweł Rec – Informatyk
 • Józefa Rybak – Inspektor
 • Krzysztof Skawiński – Inspektor
 • Dorota Sowa – Pomoc administracyjna