WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY CZERMIN

 • Wójt Gminy Czermin –  Sławomir Sidur
 • Sekretarz – Bogusław Peret
 • Skarbnik Gminy – Sławomir Orłowski
 • Ból Joanna – pomoc administracyjna
 • Czaja Małgorzata – Inspektor
 • Ćwięka Bogusława – Inspektor
 • Galica Maria – Inspektor
 • Grzelak Renata – Podinspektor
 • Jasińska Jadwiga – Inspektor
 • Kilian Magdalena – Podinspektor
 • Kilian Stanisław – Radca Prawny
 • Koba Jadwiga – Inspektor
 • Kokoszka Marlena – Referent, archiwista
 • Kuklińska Ewa – pomoc administracyjna
 • Skrzypek Katarzyna – Inspektor
 • Malikowska Beata -Zastępca kierownika USC
 • Pisarczyk Mirosław – Referent
 • Pubrat Katarzyna – Referent
 • Rec Paweł – Informatyk
 • Rybak Józefa – Inspektor
 • Skawiński Krzysztof – Inspektor
 • Anita Boreńska Kagan – pomoc administracyjna