Komisje Rady Gminy Czermin w kadencji 2024-2029

 

Komisja Budżetu i Finansów

 • Paweł Pisarczyk – przewodniczący
 • Tomasz Zając – wiceprzewodniczący
 • Jan Ździebło
 • Robert Strycharz
 • Henryk Ćwięka
 • Władysław Kukliński
 • Jolanta Luka

Komisja Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska

 • Robert Strycharz – przewodniczący
 • Władysław Kukliński – wiceprzewodniczący
 • Grzegorz Ból
 • Remigiusz Ćwięka
 • Jan Dziekan
 • Antonina Płatek
 • Stanisław Węgrzyn

Komisja Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych

 • Paweł Dolina – przewodniczący
 • Tomasz Zając – wiceprzewodniczący
 • Jan Ździebło
 • Paweł Pisarczyk
 • Jolanta Luka
 • Walenty Dulik
 • Henryk Ćwięka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Grzegorz Ból – przewodniczący
 • Robert Strycharz – wiceprzewodniczący
 • Paweł Pisarczyk
 • Paweł Dolina 
 • Remigiusz Ćwięka

Komisja Rewizyjna

 • Władysław Kukliński – przewodniczący
 • Remigiusz Ćwięka  – wiceprzewodniczący
 • Paweł Dolina 
 • Grzegorz Ból 
 • Robert Strycharz

 

===============================================