Komisje Rady Gminy Czermin w kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna

 • Kukliński Władysław – Przewodniczący
 • Żelazko Mariusz – Wiceprzewodniczący
 • Mucha Wioleta
 • Polak Jan
 • Kiełbasa Sylwester

Komisja Budżetu i Finansów

 • Pisarczyk Paweł – Przewodniczący
 • Banik Małgorzata
 • Bukała Ryszard
 • Czaja Wiesław
 • Soboń Władysław
 • Strycharz Robert
 • Ździebło Jan

Komisja Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska

 • Soboń Władysław – Przewodniczący
 • Bukała Ryszard
 • Mucha Wioleta
 • Kiełbasa Sylwester
 • Kukliński Władysław
 • Pisarczyk Paweł
 • Polak Jan
 • Wójtowicz Dariusz
Komisja Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych
 • Banik Małgorzata – Przewodniczący
 • Czaja Wiesław
 • Kiełbasa Sylwester
 • Strycharz Robert
 • Wójtowicz Dariusz
 • Zając Tomasz
 • Żelazko Mariusz
 • Ździebło Jan
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Wójtowicz Dariusz – Przewodniczący
 • Strycharz Robert – Wiceprzewodniczący
 • Zając Tomasz
 • Kukliński Władysław
 • Polak Jan