Czermin jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części powiatu mieleckiego i należy do mniejszych obszarowo gmin województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 80,3 km2, zamieszkana jest przez 7146 osób. Od północy Czermin graniczy z gminą Borowa, od południa z gminą Wadowice Górne, od wschodu z gminą Mielec, natomiast zachodnia granica gminy jest równocześnie granicą województwa podkarpackiego z województwem małopolskim.
Pod względem administracyjnym gmina przynależy do powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego. Powierzchnia Gminy Czermin zajmuje 80,32 km2, co stanowi ok. 9% powierzchni powiatu oraz 0,45% powierzchni województwa. Gmina Czermin jest gminą średniej wielkości i na tle pozostałych gmin powiatu lokuje się na 6 pozycji.


W skład gminy wchodzą sołectwa: Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów. Teren gminy leży w dorzeczu rzeki Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów: Nowego Brnia i Starego Brnia.

Spośród 9 sołectw gminy Czermin największą powierzchnię zajmuje sołectwo Trzciana (18,60 km2), a najmniejszą Szafranów 2,67 km2.

Gmina Czermin w liczbach… czyli obszerne i bardzo szczegółowe statystyki na przestrzeni ostatnich kilku lat dostępne pod adresem strony: