^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

POWITANIE LATA 2019

W najbliższą niedzielę, 7 lipca 2019 r. spotykamy się na stadionie Victorii w Czerminie.
Turnieje, konkursy, licytacje i zabawy trwać będą od godz. 9:00 do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy!

Darmowe szkolenie: „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV”

Ośrodek szkoleniowy On Sp. z o.o. z Rzeszowa, dysponujący wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu na Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV. 

Kto może się zakwalifikować do projektu?

Osoby w wieku 50+, które zamieszkują teren województwa Podkarpackiego.

KRÓTKO O SZKOLENIU
Miejsce: Rzeszów

Czas trwania: 8 dni w godzinach: 9.00 – 17.00

Zakres:

5 dni (40 godz.) – urządzenia elektroenergetyczne – egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV w kat. E i/lub D

3 dni (24 godz.) – montaż i projektowanie systemów fotowoltaicznych

Termin: 24-28 lipca 2019 r. (część dotycząca uprawnień elektroenergetycznych) oraz 2-4 sierpnia 2019 r. (część dotycząca systemów fotowoltaicznych).
Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych w 100 %, dotacja obejmuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • catering,
  • opłatę egzaminacyjną oraz koszt wydania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i/lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

W przypadku zainteresowania prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia RODO, które załączone są poniżej. Uzupełnione pliki proszę przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji: Aleksandra Słupek, nr tel. 795 114 089

Pliki do pobrania:

X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP

MDP_Czermin

W niedzielę, 30 czerwca 2019 r. w Chorzelowie odbyły się  X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF. Naszą Gminę reprezentowała drużyna dziewcząt oraz drużyna chłopców z Czermina. Dziewczęta zajęły znakomite II miejsce, natomiast chłopcy uplasowali się tuż za podium, na miejscu IV, ale rywalizowali oni w znacznie liczniejszej grupie drużyn. Poza tardycyjnymi pucharami i dyplomami za udział w zawodach, nasi młodzi strażacy otzrymali również dyplomy od Wójta Gminy Czermin, p. Sławomira Sidura, za godne reprezentowanie naszej gminy. Gratulujemy naszym zawodniczkom i zawodnikom, a ich opiekunom serdecznie dziękujemy za trud włożony w przygotowanie obydwu drużyn!
Autor zdjęć: p. Wioleta Mucha

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Czermin

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Czermin.  Była to pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W tym roku po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.
Wójt Gminy Czermin – Sławomir Sidur w ustawowym terminie przekazał Raport o stanie Gminy Czermin za 2018 r. Radzie Gminy Czermin. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Czermin. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Gminy Czermin za 2018 r. było jednogłośne podjęcie przez Radę Gminy Czermin uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czermin wotum zaufania.
Następnie Skarbnik Gminy Czermin omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czermin za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czermin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czermin, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czermin, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czermin. Wniosek uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czermin  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Budowa otwartych Stref Aktywności

Gmina Czermin uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę otwartych Stref Aktywności. Wybudowane zostaną dwa obiekty tj. w miejscowości Trzciana oraz Breń Osuchowski.
Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją tego zadania wynosi 199 200 zł, Minister udziela dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 99 600zł tj. 50% całości inwestycji. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 15.10.2019r.
Poniżej mapki usytuowania tych obiektów tj. przy szkołach w tych miejscowościach.

Plaga komarów

W związku z bardzo licznymi pytaniami i uwagami mieszkańców gminy Czermin, które dotyczą działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się komarów na terenach dotkniętych powodzią oraz podtopieniami informujemy, że Starosta Powiatu Mieleckiego, w porozumieniu z wójtami wszystkich gmin naszego powiatu, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do rozwiązania problemów związanych z plagą komarów.

Jako Gmina Czermin, nie jesteśmy w stanie pokryć (olbrzymich jak na naszą gminę) kosztów związanych z odkomarzaniem bez pomocy finansowej z zewnątrz. Jeżeli tylko uzyskamy środki na ten cel od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub z innych źródeł, to natychmiast przystąpimy do stosownych działań.

Ponadto Wójt Gminy Czermin, Pan Sławomir Sidur, podczas spotkania w dniu 3 czerwca b.r. z Panią Ewą Leniart, Wojewodą Podkarpackim, poprosił o wsparcie w usuwaniu skutków powodzi na terenie naszej gminy, m.in. poprzez uzyskanie środków finansowych na odkomarzanie terenów powodziowych.