^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu  ;        

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie”

Charakterystyka przedsięwzięcia

A. Obiekty nowe:

1)       Pompownia osadu powrotnego i nadmiernego,

2)       Reaktor biologiczny z komorą nitryfikacji wyposażonej w system napowietrzania drobnopęcherzykowego,

3)       osadnik wtórny o średnicy 6,40m ze zgarniaczem obrotowym ze stali nierdzewnej,

4)       pomieszczenie filtra ścieków oczyszczonych,

5)       budynek technologiczny:

-      pomieszczenie kratopiaskownika,

-      pomieszczenie dmuchaw,

-      pomieszczenie mechanicznego odwadniania osadów,

-      dyżurka,

-      pomieszczenia socjalne,

6)       Silos na wapno,

7)       Komora pomiarowa ścieków,

8)       kanały technologiczne: ściekowe (ścieków surowych i oczyszczonych), osadowe, sprężonego powietrza,

9)       hermetyzacja: osadniki wtórne (2szt), zbiornik stabilizacji osadu, reaktor,

10)   instalacje elektryczne:

-      instalacje oświetleniowe wewnętrzne podstawowe i awaryjne,

-      instalacje oświetleniowe zewnętrzne,

-      instalacje WZLt do skrzynek SZS od RG,

-      Nowej Rozdzielnicy Głównej RG,

-      instalacje siłowe i sterownicze,

-      instalacje piorunochronne i uziemiające,

-      instalacje ochrony przepięciowej,

-      instalacje ochrony przeciwporażeniowej,

-      instalacje ochrony pożarowej,

11)   Instalacje AKPiA (system mikroprocesorowego sterowania, wizualizacji i kontroli procesów oczyszczania ścieków),

12)   Instalacje monitoringu i kontroli dostępu,

13)   plac manewrowy,

14)   chodnik,

15)   ogrodzenie.

B. Obiekty przebudowywane:

1)       Poletko ociekowe piasku - miejsce lokalizacji kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych,

2)       Pompownia ścieków surowych - przebudowa na tłocznię ścieków surowych.

Termin rozpoczęcia robót  ;  25 września 2018r.

Termin zakończenia robót ;  30 listopada 2019r.

Generalny wykonawca robót  ; Firma „BESTA” Przedsiębiorstwo Budowalne sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

ZDJĘCIA

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM

Informujemy, że WKU w Mielcu z 33 blp OT w Dębicy oraz 32 blp OT w Nisku przeprowadzi kampanię promocyjną pod hasłem "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". W Punkcie Promocyjno-Informacyjnym, zostaną  udzielone informacje dotyczące rekrutacji i pełnienia służby we wszystkich formach służby wojskowej.

W najbliższym czasie będzie można nas spotkać:

19-20.11.2018 r. godz. 10:00-15:00 - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
21-22.11.2018 r. godz. 11:00-16:00 - Urząd Pocztowy Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II, 36-100 Kolbuszowa
23-25.11.2018 r. godz. 10:00-18:00 - Galeria NAVIGATOR, ul. Powstańców Warszawy 4, 39-300 Mielec"

Wojskowy Komendant Uzupełnień
WKU w Mielcu  
ppłk Mirosław CIESIELSKI

Głośne próby systemu alarmowego.

W dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy - 16 listopada 2018 r.) zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 18/II” organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP). 

W  ramach  treningu w  dniach: 14 – 15 listopada 2018 r. między godz. 9.00 a 15.00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie województwa podkarpackiego.