^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie przypominamy o upływającym terminie składania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz „Dobry Start”.

Termin składania wniosków upływa 30.11.2020r.

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 uprzejmie prosimy i zachęcamy do wykorzystania elektronicznej formy składania wniosków– za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i emp@tii – https://empatia.mpips.gov.pl/
lub tradycyjnej (papierowej) – wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Urzędu Gminy, Czermin 140.


1. Wniosek o świadczenie „Dobry Start”
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
2. Wniosek o świadczenia rodzinne
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
3. Wniosek o fundusz alimentacyjny
https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Zawarcie umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody w Trzcianie

screen189    We wtorek, 20 października 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą stacji uzdatniania wody w m. Trzciana”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Nabór numer RPPK.04.03.02-IŻ-00-18-001/18.

Zakres robót obejmuje przebudowę wraz z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzciana. Zgodnie z powyższym ogólny zakres przewidywanych robót obejmuje remont budynku SUW wraz z wykonaniem nowych fundamentów pod urządzenia, termomodernizację zbiorników retencyjnych, remont istniejących odstojników, wykonanie nowego odstojnika, remont istniejących studni, budowę nowej komory z kręgów betonowych oraz prace budowlane i wykończeniowe.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym jest firma „HYDRO-PARTNER” ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno.

Wartość prac wynosi 2 178 500,00 zł brutto.

Nad całą inwestycją będzie prowadzony nadzór inwestorski przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WESTA Jan Sobczyk, ul. E. Orzeszkowej 24, 39-300 Mielec, wyłonioną w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Koszt sprawowania usługi nadzoru inwestycyjnego wynosi 23 600,00 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 307 883,13 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 490 000,00 zł.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 17 maja 2021 roku.

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021

      Wójt Gminy Czermin zarządził konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

      W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Czermin, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 15 października 2020r. do 5 listopada 2020 r. za pośrednictwem załączonego poniżej formularza konsultacji.

 ------------------------------------------------
UWAGA:

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2020r. ( liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą na adres Urzędu Gminy w Czerminie, 39-304 Czermin 140, lub przesłać w wersji elektronicznej  na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Czermin do oddania głosu poparcia dla gminy Czermin w projekcie "POD BIAŁO-CZERWONĄ". 

Plakat projektu "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

Projekt „POD BIAŁO-CZERWONĄ” dotyczy sfinansowania zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Projekt jest finansowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
 
„POD BIAŁO-CZERWONĄ” to projekt, który jednoczy nasz kraj i jego mieszkańców. Projekt przede wszystkim upamiętnia Poległych za wolność i niepodległość naszej Polski oraz zachęca do podejmowania patriotycznych postaw.
 
Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie
w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. 

Aby pojawił się u nas maszt z flagą Polski i dumnie powiewał nad gminą Czermin, wystarczy 100 głosów!!! To takie proste - wystarczy wejść na stronę https://www.gov.pl/web/bialoczerwona  oddać głos poparcia i gotowe. Liczymy na WAS!!!

Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku w akcji Mistrzowie Agro

Szanowny Pan

Sławomir Sidur
Wójt Gminy Czermin

W imieniu Stanisława Sowy, redaktora naczelnego "Gazety Codziennej - Nowiny" mam przyjemność poinformować, że przedstawiciele Gminy Czermin zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku w akcji Mistrzowie Agro – największym plebiscycie wiejskim i rolniczym w Polsce prowadzonym w naszym województwie przez "Gazetę Codzienną - Nowiny" oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Nominacje do nagród uzyskali: Agnieszka Ćwięka, sołtys Sołectwa Ziempniów, Andrzej Stefanowicz, sołtys Sołectwa Otałęż, Anna Polak, sołtys Sołectwa Wola Otałęska, Grzegorz Cisło, sołtys Sołectwa Trzciana, Mariusz Boroński, sołtys Sołectwa Czermin, Wiesław Śpiewak, sołtys Sołectwa Łysaków oraz Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie ,,Gracja”, KGW Dąbrówka Dąbrówka Osuchowska, KGW w Trzcianie, KGW w Ziempniowie.

Kandydatów do nagród nominowali partnerzy i patroni akcji - organizacje rolnicze i wiejskie, dziennikarze oraz mieszkańcy naszego regionu. Główne nagrody w plebiscycie zostaną wręczone podczas uroczystej gali w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w Warszawie. Do udziału w ceremonii wręczenia nagród zostaną zaproszeni także włodarze gmin, z których pochodzić będą laureaci.

Serdecznie zachęcam do wspierania reprezentantów gminy w akcji Mistrzowie Agro poprzez upowszechnienie wiadomości o akcji. Udział w plebiscycie to znakomita promocja nie tylko ich działalności, lecz także całego lokalnego środowiska.

Pełną informację o akcji można znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem: www.nowiny24.pl/agro

Z poważaniem,
Katarzyna Niedzwiecka
Główny koordynator akcji
Mistrzowie Agro
Polska Press

Wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Gminne Biuro Spisowe znajduje się w Urzedzie Gminy Czermin pokój nr 21 , II pietro