1. Środki z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa
    • Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin – Etap 3”

Data złożenia wniosku: 23.05.2023 r.

Przyznane dofinansowanie: 1 200 000,00 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 01.09.2023 r.

Wartość robót objętych umową z wykonawcą: 2 890 500,00 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 11.09.2023 r.

Opis Inwestycji:

Realizacja projektu tj. budowy 3 etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Czermin – Zawada II umożliwi kolejnym mieszkańcom przyłączenie się do zbiorczej sieci i rozwiązanie problemów związanych z odprowadzaniem ścieków sanitarnych
z gospodarstw domowych.  Inwestycja wpłynie na ochronę środowiska przyrodniczego, gruntów i wody przed skażeniem ściekami. Poprawi również komfort życia mieszkańców i zachęci mieszkańców ościennych gmin do osiadania się na terenie gminy Czermin. Uzbrojenie terenu wpłynie nie tylko na potencjalne inwestycje mieszkaniowe ale również komercyjne i publiczne.

W ramach inwestycji powstały kolektory podciśnieniowe o łącznej długości 3247,0 m oraz rurociągi grawitacyjne o długości 323,4 m. Zamontowanych zostało 30 sztuk studzienek zaworowych z zaworem podciśnieniowym oraz 20 sztuk studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego d= 425mm.

Data zakończenia robót budowlanych: 08.12.2023 r.