Rusza przebudowa drogi gminnej w centrum Czermina.

28 marca 2024

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przebudową drogi gminnej w centrum Czermina łączącej dwie drogi powiatowe tj. odcinek pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym a powstającą stacją benzynową. W dniu 28.03.2024 r. Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur oraz Skarbnik Gminy Sławomir Orłowski zawarli umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103322R klasy „D” – dojazdowej relacji Podkościele – Zawada w km 0+008 – 0+369
w miejscowości Czermin”
które jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Przewodniczący Rady Gminy Czermin Mirosław Bugaj, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czermin Tomasz Zając oraz sołtys wsi Czermin Paweł Dolina.  Przy przebudowanej drodze powstanie chodnik dla pieszych a szerokość nawierzchni zostanie zwiększona. Modernizacji ulegnie również odwodnienie – na długości 240 m powstanie rów kryty. Zmodernizowana droga zapewni bezpieczeństwo osób korzystających ze szlaku komunikacyjnego, który jest codziennie licznie uczęszczany przez samochody osobowe oraz przez pieszych i rowerzystów.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 1 247 742,75 zł brutto.

Dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryje 70% tych wydatków.

Planowany termin zakończenia prac to pierwsza połowa sierpnia 2024 roku. Wykonawcą prac wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski z siedzibą: Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany.

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00