Uroczyste przekazanie POMPY DUŻEJ WYDAJNOŚCI ZP-680

15 lutego 2024

Przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie odbyło się uroczyste przekazanie POMPY DUŻEJ WYDAJNOŚCI ZP-680, producent PZL Mielec o nazwie: AP-6800/8-MIELEC o wydajności od 240 m3 do 540 m3 na godzinę (150 l/sec.) wraz z przyczepą specjalistyczną i wyposażeniem. Agregat pompowy ZP 680 przeznaczony jest do pompowania zanieczyszczonej wody z rozlewisk podczas powodzi i innych miejscowych zagrożeń oraz dostarczania wody do gaszenia dużych pożarów.

W uroczystości przekazania POMPY DUŻEJ WYDAJNOŚCI udział wzięli:

bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, bryg. Łukasz Kapinos–Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – jako Przekazujący i Tomasz Zając – Prezes OSP Czermin, Komendant Gminny OSP w Czerminie, Arkadiusz Koral – Naczelnik OSP Czermin i Sławomir Sidur – Wójt Gminy Czermin – jako Odbierający. W uroczystości uczestniczyli st. kpt. Wojciech Świątek – Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Mielcu, Mirosław Bugaj – Przewodniczący Rady Gminy w Czerminie wraz z Radnymi Rady Gminy w Czermnie w osobach: Władysław Kukliński i Jan Polak, Skarbnik Gminy Czermin Sławomir Orłowski, druhowie OSP Czermin: Robert Mazur, Mariusz Kasprzak, Paweł Rec,

Bardzo dziękujemy Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Rzeszowie i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu za udzielone jednostce OSP Czermin nieodpłatne wsparcie w postaci pompy, a jednostce OSP Czermin dziękujemy za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa Gminy Czermin – powiedział Sławomir Sidur – Wójt Gminy Czermin, dodając że sprzęt ten będzie niezbędnym elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Czermin. Słowa podziękowania przekazał również Tomasz Zając – Prezes OSP Czermin.

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00