Podpisanie umowy – „Przebudowa drogi gminnej Nr 103322R klasy „D” – dojazdowej relacji Podkościele – Zawada w km 0+008 – 0+369 w miejscowości Czermin”  

22 stycznia 2024

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Czermin a Wojewodą Podkarpackim  na udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103322R klasy „D” – dojazdowej relacji Podkościele – Zawada w km 0+008 – 0+369 w miejscowości Czermin”  

W dniu 18 stycznia została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czermin a Wojewodą Podkarpackim  na udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103322R klasy „D” – dojazdowej relacji Podkościele – Zawada w km 0+008 – 0+369 w miejscowości Czermin”

Zakres prac obejmuje:  przebudowę drogi gminnej Nr 103322R klasy „D” – dojazdowej relacji Podkościele – Zawada w km 0+008 – 0+369 w miejscowości Czermin na długości 361mb. Początek przebudowy drogi zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego z drogą powiatową 1 153R w km 0+008, natomiast koniec na granicy pasa drogowego z drogą powiatową Nr 1 152R w km 0+369. Przebudowa tej drogi jest konieczna, ponieważ nie posiada ona odpowiednich parametrów technicznych. Ponadto zbyt wąska nawierzchnia i pobocza oraz brak chodników stwarzają niebezpieczeństwo dla kierowców i pieszych. Stanowi ona komunikację zarówno pojazdów samochodowych jak i pieszych do szkoły podstawowej, boiska, biblioteki, kościoła, ośrodka zdrowia, urzędu gminy i innych budynków użyteczności publicznej. W ramach zadania zostanie poszerzona jezdna o szer.  3m  do szerokości 4,7 – 5,5m oraz wybudowana droga dla pieszych o szer. 1,83m na długości 283m (78,4% całego przebudowywanego odcinka drogi) co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły i nie tylko. Ponadto zostanie przebudowane odwodnienie pasa drogowego co wpłynie na trwałość inwestycji oraz zostaną wprowadzone elementy oznakowania poziomego i pionowego.

Udzielone  dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż  1 110 310,00 zł. nie może być wyższe niż równowartość 70 % całkowitych rzeczywistych kosztów/wydatków kwalifikowanych zadania.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content