Gmina Czermin w rankingu „Gmina Dobra do Życia”.

9 stycznia 2024

W połowie listopada ubiegłego roku Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki trzeciej edycji rankingu „Gmina Dobra do Życia”.

Ranking opracowany został we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Wyniki rankingu ogłoszone są w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników cząstkowych. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska, wydatki inwestycyjne, jakość dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Gmina Czermin uplasowała się odpowiednio:

  1. na 19 miejscu na 160 sklasyfikowanych samorządów z województwa podkarpackiego z uwzględnieniem w raporcie miast,
  2. na 58 miejscu na 1610 sklasyfikowanych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców w Polsce,
  3. w skali kraju na 289 miejscu na 2477 jednostek samorządu terytorialnego uwzględniającym miast.

 

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gmina-dobra-do-zycia-2023-pelne-wyniki-rankingu

 

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00