Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin – Etap 3

11 września 2023

Dzięki współpracy z Panem Fryderykiem Kapinosem Posłem na Sejm RP i ogromnym wsparciem:
Pana Sebastiana Skuzy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,
Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej,
Pani Ewy Leniart Wojewoda Podkarpacki,
Gmina Czermin otrzymała środki finansowe w kwocie 1 200 000,00 zł realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin – Etap 3”.

W dniu 11.09.2023 r. Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sławomira Orłowskiego podpisali umowę z wykonawcą robót budowlanych na realizację tego zadania. Oprócz 1,2 mln pochodzącego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa inwestycja dofinansowana jest również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 494 608,94 zł.

To już kolejny etap budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy. Skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych jest niezwykle ważna. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości szkodliwych substancji trafiających do gruntu i cieków wodnych wpływających do rzek oraz poprawi komfort życia mieszkańców gminy dzięki likwidacji uciążliwości związanych z utrzymywaniem zbiorników bezodpływowych. Całkowity koszt prac budowlanych to 2 890 500,00 zł.

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00