podpisanie umowy o przyznaniu pomocy dla operacji: „Zakup koparko-ładowarki”

16 maja 2023

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Czerminie Pan Jan Ździebło wraz z Z-ca Przewodniczącego Panią Anną Polak w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie podpisali umowę o przyznaniu pomocy dla operacji: „Zakup koparko-ładowarki”. Umowa została podpisana po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji  typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

Podpisanie umowy było okazją do spotkania samorządowców Gminy Czermin Pana Mirosława Bugaja Przewodniczącego Rady Gminy w Czerminie i Pana Sławomira Sidura Wójta Gminy Czermin z Panem Wiesławem Polek – Dyrektorem Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie i Panią Magdaleną Rożek  – Zastępcą Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie. W czasie spotkania samorządowcy podziękowali przedstawicielom ARiMR za wspieranie działań samorządu jak i rolników z terenu gminy.

Głównym celem operacji jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Koparko-ładowarka będzie zakupiona w celu utrzymania i konserwacji rowów i przepustów melioracyjnych na terenie Gminy Czermin.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi: 442 800,00 zł.

Pan Mirosław Bugaj Przewodniczący Rady Gminy w Czerminie i Pan Sławomir Sidur Wójt Gminy Czermin dziękują za wsparcie merytoryczno-techniczne w przygotowaniu kompletnego i właściwego wniosku Panom: Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP i Stanisław Kagan – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mielcu.

 

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00