Zakup węgla po preferencyjnej cenie w okresie od stycznia do kwietnia 2023 roku – wniosek do pobrania i dodatkowe informacje

20 stycznia 2023

Informujemy, że od 23 stycznia (poniedziałek) 2023 roku mieszkańcy Gminy Czermin mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego należy składać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerminie w terminie od 23 stycznia do 28 lutego 2023 r. w godzinach od 800 do 1600. Nr telefonu do GZGK w Czerminie:  17 774 03 32.

Pliki do pobrania:

Dodatkowe ważne informacje:

1.  Wnioski należy składać osobiście w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304 Czermin 43 lub elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /gzgkczermin/SkrytkaESP

2.  W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3.  Ustaloną kwotę za określone we wniosku paliwo stałe należy wpłacić na konto Urzędu Gminy o numerze 55 9183 1028 2005 5000 5063 0002 tytułem przelewu: zakup węgla, asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu potwierdzenia wpłaty Urząd Gminy poinformuje Dystrybutora wybranego przez Gminę o możliwości przekazania węgla Wnioskodawcy. Dystrybutor węgla będzie informował Wnioskodawcę o możliwym terminie dostarczenia lub odbioru osobistego węgla.

4.  W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton. Limit ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych, które były uprawnione do zakupu paliwa stałego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

5.  Cena za 1 tonę węgla: 1710 zł brutto. Cena zakupu węgla (zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) nie obejmuje transportu węgla z punktu wydawania do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

6.  Gmina nie ma wpływu na jakość węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

7.  Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń o odsetki bankowe od środków przelanych na rachunek Gminy Czermin w związku z realizacją zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu paliwa stałego.

8.  Dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Czermin zajmuje się Firma Handlowo-Usługowa „AGROMAX” z siedzibą pod adresem: Czermin 465, 30-304 Czermin.

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content