Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy dla operacji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin

10 stycznia 2023

W dniu dzisiejszym, tj. 10.01.2023 r. Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur wraz ze Skarbnikiem Gminy Sławomirem Orłowskim, w asyście Mirosława Bugaja Przewodniczącego Rady Gminy Czermin,  podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie umowę o przyznaniu pomocy dla operacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin”. Umowa została podpisana po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji  typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniem energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

Głównym celem operacji jest ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Trzciana, Łysaków oraz Czermin. W ramach operacji zostanie wybudowane 6,617 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciana i Łysaków oraz 0,758 km sieci wodociągowej w miejscowości Czermin.

Wartość operacji wynosi: 5 744 373,30 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi: 3 639 469,00 zł.

https://hej.mielec.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/73144_miliony-dla-gmin-jakie-inwestycje-zrealizuja.html

 

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 774 19 22
Fax: 17 774 19 21
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content