Wybory Sołtysa sołectwa Czermin, 17 lipca 2022 r. godz. 19.00

11 lipca 2022

 

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A

Wójta Gminy Czermin
z dnia  4 lipca  2022r.
o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Czermin dla wyboru sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Czermin, iż w związku  z pisemną rezygnacją z pełnienia funkcji dotychczasowego sołtysa, zarządzono przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Czermin. Wójt Gminy Czermin Zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia  4 lipca 2022r. ustalił na dzień 17 lipca 2022r. (niedziela) na godzinę 19:00 w Domu Strażaka w Czerminie zebranie wiejskie sołectwa Czermin dla wyboru sołtysa.

Jeżeli zebranie nie uzyska wymaganego kworum  w I terminie wówczas po 15 min., tj. o godz. 19:15 odbędzie się zebranie w II terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności przez Wójta Gminy Czermin (lub upoważnioną przez niego osobę).
 2. Przeprowadzenie przez Wójta Gminy Czermin (lub upoważnioną przez niego osobę) wyboru przewodniczącego zebrania, który dalej poprowadzi obrady.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przeprowadzenie przez komisję skrutacyjną wyborów Sołtysa:
  • przyjęcie zgłoszeń nieograniczonej liczby kandydatów,
  • przygotowanie kart do głosowania,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • ustalenie wyników głosowania,
  • sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.
 5. Sprawy różne.
 

                                                    Wójt Gminy Czermin

                                                       /-/Sławomir Sidur

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00