Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy w Czerminie.

17 stycznia 2022

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1372 ze zm. / zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 17 stycznia 2022r. (poniedziałek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy w Czerminie.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Czermin
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXII/241/2021 Rady Gminy w Czerminie z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czermin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  7. Interpelacje i zapytania radnych
  8. Zakończenie obrad.

 

                                                                                             Przewodniczący
Rady Gminy w Czerminie

                                                                                                                      /-/

                                                                                                                Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00