Odbiór inwestycji pn.: „Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w ms. Czermin”

23 grudnia 2021

Dnia 23.12.2021r. odbył się odbiór inwestycji pn.: „Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w ms. Czermin”
W ramach zamówienia wykonano przyłącz energetyczny do oczyszczalni ścieków w miejscowości Czermin w skład którego wchodzi:
– odcinek przyłącza energetycznego kablowego SN,
– słupowa stacja transformatorowa SN/nN,
– odcinki przyłączy energetycznych kablowych nN na działkach ewid. nr 1131/2, 1131/1, 1724/1, 1746, 1725/2, 1164 położonych w miejscowości Czermin, obręb 21 Czermin, Gmina Czermin.

Wybudowana stacja transformatorowa dla oczyszczalni ścieków w Czerminie i przepompowni w Łysakowie zmniejszy koszt zakupu energii elektrycznej i zoptymalizuje wydatki ponoszone na system kanalizacyjno-ściekowy
Wykonawcą robót budowlanych była firma  ELTOR Sp. z o. o., ul. Baczyńskiego 7, 35-959 Rzeszów
Wartość prac wyniosła 216 712,47 zł

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 774 19 22
Fax: 17 774 19 21
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content