Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy w Czerminie.

8 grudnia 2021

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1372 ze zm. / zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 17 grudnia 2021r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka  w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy w Czerminie.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Czermin
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Czermin
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czermin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2022
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czermin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Zakończenie obrad.

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy w Czerminie

                                                                                                                      /-/

                                                                                                                Jan Myjak

https://czermin.esesja.pl/

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00