Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy w Czerminie

19 listopada 2021

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 1300 w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy w Czerminie.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie stawek i opłat lokalnych Gminy Czermin na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czermin na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia budynku szkoły w Łysakowie.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Czerminie
/-/
Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00