Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy w Czerminie.

26 października 2021

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1372 / zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 29 października 2021r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5. Raport o stanie oświaty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/167/2021 Rady Gminy w Czerminie z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2021.
10.Analiza oświadczeń majątkowych
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Czerminie

                                                                                                                      /-/

                                                                                                                Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00