Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Czermin.

5 października 2021

W piątek , 1 października 2021r.  w Czerminie , odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Czermin.

Celem Zjazdu było wybranie nowych przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, wybór delegatów na zjazd oddziału powiatowego oraz wybór przedstawicieli zarządu oddziału gminnego do zarządu oddziału powiatowego.

Na początku minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.

Prezes Zarządu Gminnego Jan Myjak przedstawił  szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016-2020

Druh Andrzej Basztura przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2016-2020
Zgłoszony wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnemu OSP przyjęto jednogłośnie.

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście:

Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur, Radny Powiatowy, a zarazem Sekretarz Gminy Czermin Bogusław Peret. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Franciszek Augustyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Andrzej Marczenia, Komendant Powiatowy PSP w Mielcu mł. bryg. Łukasz Kapinos, Skarbnik Gminy Czermin Sławomir Orłowski.

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco:

Jan Myjak Prezes Zarządu Gminnego OSP, Wiesław Śpiewak Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP, Remigiusz Ćwięka Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP, Tomasz Zając Komendant Gminny, Z-ca Komendanta Gminnego Wiesław Cygan, Sławomir Sidur Sekretarz Zarządu Gminnego OSP, Paweł Rec Skarbnik Zarządu Gminnego OSP. W imieniu Zarządu Prezes podziękował za wybór i zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i współpracy ze wszystkimi Jednostkami OSP, Zarządem Powiatowym OSP, PSP i Gminą Czermin.

Głos zabrali także zaproszeni goście

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Franciszek Augustyn podziękował zarządowi i strażakom.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Andrzej Marczenia wspomniał o finansowaniu jednostek i podziękował zarządowi i strażakom za pracę na rzecz jednostek OSP. Oraz podziękowania i życzenia dla nowego zarządu przekazał Komendant PSP w Mielcu  mł. Bryg. Łykasz Kapinos. Odczytano również listy Posłów na Sejm: Pana Posła Zbigniewa Chmielowca, Pana Fryderyka Kapinosa i Krystyny Skowrońskiej , którzy podziękowani za zaproszenie ale obowiązki poselskie uniemożliwiły ich przybycie. Wyrazili uznanie i szacunek gratulując dotychczasowej działalności obecnemu zarządowi zaś nowo wybranemu życzyli wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów, druhom  podziękowali za codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.
Podziękowania na ręce strażaków i życzenia pomyślności złożył również Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur

Na zakończenie wręczono pamiątkowe grawery  z podziękowaniem dla  zasłużonych druhów odchodzących ze składu zarządu. Pamiątkowe grawery otrzymali: Leon Getinger, Stanisław Leś, Zdzisław Jasina, Ryszard Bugaj, Jan Piechota, Marcin Pisarczyk, Piotr Łoś, Andrzej Basztura, Krzysztof Działo.

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 774 19 22
Fax: 17 774 19 21
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content