Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy w Czerminie.

27 września 2021

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1372 / zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 30 września 2021r. (czwartek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Czerminie.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czermin na rok szkolny 2021/2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czermin..
  8. Interpelacje i zapytania radnych
  9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Czerminie

/-/

Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 774 19 22
Fax: 17 774 19 21
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content