Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 23 lipca 2021r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie.

19 lipca 2021

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm./ zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 23 lipca 2021r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego na rzecz ich użytkowników wieczystych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości mienia komunalnego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Czermin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Czerminie
/-/ Jan Myjak

Sesje Rady Gminy Czermin kadencja 2018-2023

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 774 19 22
Fax: 17 774 19 21
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content