Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Czerminie.

17 czerwca 2021

Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2021r /wtorek/ o godz. 13.00 w  Domu Strażaka w Czerminie  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Czerminie.

TEMATEM posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/115/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświatowego w Czerminie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Czerminie oraz nadania mu statutu.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Sportu
i Spraw Socjalnych

                                                                                                         Rady Gminy w Czerminie

                                                                                                                                                          /-/  Wiesław Czaja

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00