Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Czerminie.

17 czerwca 2021

Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2021 r. /czwartek/ o godz. 13:00  w  Domu Strażaka w Czerminie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Gminy w Czerminie.

TEMATEM posiedzenia będzie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na zadanie dotyczące przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin na rok 2021
  7. Podjęcie uchwały z sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2021.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski

 

                                                                                                   Przewodniczący

Rady Gminy w Czerminie

                                                                                                /-/ Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00