Wyjaśnienia dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

29 marca 2021

W związku z informacjami i uwagami, jakie przekazują nam nasi mieszkańcy, dotyczącymi organizacji szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Gminy Czermin, po raz kolejny informuję, iż:

  1. Realizatorem Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Gminy Czermin jest Centrum Medyczne „Medyk” z Rzeszowa, które prowadzi rejestrację na szczepienia pod nr telefonu 517 194 743.
  2. Gmina Czermin udostępniła ww. podmiotowi lokal (Czermin 41, były posterunek policji), w którym – zgodnie z umową najmu i obustronnymi ustaleniami – pracownicy CM „Medyk” powinni dokonywać szczepień osób zarejestrowanych.
  3. Gmina Czermin nie jest organizatorem szczepień i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację procesu szczepień, w tym za niczym nieuzasadnione zmiany terminu i miejsca szczepień!
  4. Wszelkie zauważone przez Państwa nieprawidłowości w realizacji szczepień proszę zgłaszać do pełnomocnika wojewody do spraw szczepień – dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pelnomocnicy-wojewodow-do-spraw-szczepien.
  5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czerminie nie jest jednostką organizacyjną Gminy Czermin (nie podlega Wójtowi Gminy Czermin) i nie są nam znane przyczyny jego nieuczestniczenia w Narodowym Programie Szczepień.

Gmina Czermin, zgodnie z Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 stycznia 2021 r., zobowiązana jest do zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień.

Zgłoszeń dotyczących pomocy w dojeździe do punktu szczepień można dokonywać – po uprzedniej rejestracji w CM „MEDYK” – pod nr telefonu 792 383 233 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie) w dni robocze  od godziny 800 do godziny 1500.

Bogusław Peret
Sekretarz Gminy Czermin

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content