Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska.

24 stycznia 2020

          Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020r. o godz. 13.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

                                                                            

TEMATEM posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.
2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego / sprzęt rehabilitacyjny/.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Czerminie na realizacje zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej”
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czermin na rok szkolny 2019/2020 dla potrzeb zwrotu  kosztów przewozu niepełnosprawnych  dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów do i z przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej .
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wiesław Czaja

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content