^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Prosimy mieszkańców, aby nie wyrzucali do kosza na odpady zmieszane, odpadów zielonych (gałęzie, liście itp.) oraz odpadów budowlanych (styropian itp.).

W przypadku stwierdzenia, że w pojemniku na odpady zmieszane znajdują się odpady zielone lub budowlane, albo obok pojemników będą ustawione worki czarne z tymi odpadami, wówczas pojemnik nie zostanie opróżniony, a worki nie zostaną odebrane.

Urząd Gminy Czermin

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Czerminie

   29 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Czerminie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Sławomir Sidur - Wójt Gminy Czermin, Paweł Smoleń - naczelny inżynier ds. technicznych i produkcji Przedsiębiorstwa Budowlanego „BESTA”, Leon Getinger - poprzedni Wójt Gminy Czermin, Jan Myjak - Przewodniczący Rady Gminy Czermin oraz Marcin Kapinos - kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie.

Poświęcenia wykonanej inwestycji dokonał Ks. Prałat Paweł Fałowski – Proboszcz Parafii p.w. św. Klemensa w Czerminie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również: Wiesław Wójcik - przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlanego „Eko-Budowa”, Piotr Bocheński, Krzysztof Nowaki, Jan Sobczyk - inspektorzy nadzoru, Mieczysław Jamuła - kierownik budowy oraz Radni i Sołtysi Gminy Czermin. Wydarzenie to było zwieńczeniem inwestycji rozpoczętej we wrześniu 2018 r.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 9089100,20 zł, w tym: kwota dofinansowania - 4406346,45 zł, budżet Gminy Czermin - 4682753,75 zł.

Ciesząc się z osiągniętego efektu, pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Nie sposób wymienić każdego z osobna, jednak udało się Nam wszystkim – to wspólny sukces. Słowa uznania kierujemy do Wykonawcy, który mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy, zakończył wszystkie roboty w planowanym terminie. Jak często bywa w przypadku tak dużych projektów nie obyło się bez przeciwności i problemów, dlatego tym bardziej cieszymy się, iż udało nam się im sprostać i osiągnąć zamierzony cel jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Zdjęcia z uroczystości na stronie https://www.facebook.com/urzadgminyczermin.ug

  

 

Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin

Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin

Do pobrania:

ulotka e-Misja

W dniu 16 lutego 2020 r. zakończyliśmy szkolenia komputerowe w ramach realizacji mikroprojektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin", bedącego częścią projeku "e-Misja - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego". W szkoleniach udział wzięły 102 osoby. Największym powodzeniem wśród uczestników cieszyły się następujace tematy szkoleń: "Moje finanse i transakcje w sieci" (33 osoby przeszkolone), "Mój biznes w sieci" i "Kultura w sieci" (po 24 osoby przeszkolone). Najliczniejszą grupę spośród przeszkolonych stanowiła grupa osób z przedziału wiekowego od 44 do 64 lat - 52 osoby.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniach, gratulujemy ukończenia kursu komputerowego i już dziś zapraszamy na kolejne!

Zakupione w ramach mikroprojektu 12 sztuk laptopów Lenovo Ideapad C340-14API wraz z oprogramowaniem i osprzętem (torby na laptopy i myszki bezprzewodowe - po 12 sztuk) przekazaliśmy Szkole Podstawowe w Czerminie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie, gdzie odbywały sie zajęcia komputerowe dla uczestników szkoleń.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję!

 

Bogusław Peret

sekretarz Gminy Czermin

koordynator projektu

Komunikat - ćwiczenia.

KOMUNIKATStarosta Powiatu Mieleckiego Szef Obrony Cywilnej Powiatu podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu 29 października 2019 roku na terenie gmin: Borowa. Czermin i Gawłuszowice odbędzie się ćwiczenie Obrony Cywilnej pt. „Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin".

W ramach wyżej wymienionego ćwiczenia, zostaną uruchomione systemy alarmowe (syreny). Wyemitowany będzie sygnał ostrzegania oraz przekazywane będą komunikaty głosowe

Ćwiczone epizody praktyczne przez cały okres trwania ćwiczenia będą pod nadzorem organów porządkowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź zauważenia niepokojących zdarzeń, prosi się mieszkańców o kontakt z lokalnymi władzami samorządowymi.


Stanisław Lonczak
Starosta Mielecki

=======================================================================

Informacja o ćwiczeniu powiatowym

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 76/2019 Wójta Gminy Czermin  – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 września 2019 roku  w sprawie: „przygotowania, przeprowadzenia i udziału w kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obrony cywilnej na terenie Powiatu Mieleckiego” informuję, że dnia 29 października 2019 roku w godzinach 8.00 – 20.00 na terenie Sołectwa Czermin , zostaną przeprowadzone kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej.

Na terenie gminy będą wykonywały ćwiczebnie zadania operacyjne Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Formacje Obrony Cywilnej.

Ponadto nastąpi głośna próba syren oraz będą podawane ćwiczebne komunikaty głosowe.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Czermin

                                                                               /-/ Sławomir Sidur