^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie - PILNE !

          Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin – właścicieli  gospodarstw indywidualnych, że termin zgłaszania szkód powodziowych upływa w dniu  29 maja 2019 roku do godziny 16.00  ( tylko zalane domy mieszkalne do których wdarła się woda, zalane piece centralnego ogrzewania, które wymagają naprawy)

Szkody należy zgłaszać do GOPS Czermin, w pokoju nr 20, lub telefonicznie pod numerem 17 250 63 46

Po wyżej wymienionym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane !

 

 

 

Osuszacze powietrza dla osób poszkodowanych, oraz dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych i śmieci

Osuszacze powietrza dla osób poszkodowanych

Osoby z terenu gminy Czermin, które pilnie potrzebują osuszaczy powietrza, proszone są o zgłaszania takiego zapotrzebowania do Urzędu Gminy w Czerminie, osobiście (pok. nr 21) lub telefonicznie pod nr telefonu 17 774 19 22.

 

Dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych i śmieci

Informujemy mieszkańców Gminy Czermin, że w związku z powodzią zostanie zorganizowany dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych, zmieszanych i segregowanych. W wyznaczonych miejscach zostaną podstawione kontenery KP7 oraz 1100 l, do których należy składować ww. odpady. O dokładnych terminach wywozu mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie oraz poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Czermin i media społecznościowe.

Zawiadomienie - PILNE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin – właścicieli  gospodarstw indywidualnych o zgłaszaniu szkód powodziowych do 24 godzin do Urzędu Gminy w Czerminie ( tylko zalane domy mieszkalne do których wdarła się woda)
Dane muszą być przekazane do GOPS Czermin + ( dokumentacja fotograficzna,) tel. 17 250 63 46 ,  17 250 63 47.

 

 

 

Informacja

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin, że z dniem 31.05.2019 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za II kwartał ( kwiecień, maj, czerwiec).

Zarządzenie Starosty w sprawie pogotowia przeciwpowodziowego!

Starosta Powiatu Mieleckiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Mielec, Miasto Mielec, Przecław, Czermin.

W związku z zaistniałą sytuacją zostały uruchomione całodobowe dyżury w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mielcu. Telefony do PCZK: (17) 7800440, 7800435, 7800434.

Zobacz całą treść zarządzenia: Zarządzenie nr 35/2019

W Gminie Czermin został wprowadzony całodobowy dyżur :

W godz  od 8:00-16:00 tel 17 7740246 , 17 7741922

W godzinach od 16:00-8:00 tel 606552280 , 602571574,  792088535.

 

Wójt Gminy Czermin prosi o dokumentowanie poniesionych strat.

Ostrzeżenia meteorologiczne 21.05.2019 godz 18:22

 

Komunikat meteorologiczny z godz. 18:22 dnia 21.05.2019

Zasięg komunikatu w województwie

JjB2SAwAAYgwMAAAgxsAAAABiDAwAACDGwAAAAGI

Komunikat meteorologiczny z godz. 18:22 dnia 21.05.2019
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Intensywne opady deszczu z burzami
Obszar województwo podkarpackie
powiaty: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski
Sytuacja meteorologiczna Na terenie woj. podkarpackiego występują opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Najwyższe sumy opadów zmierzono w zachodniej połowie województwa, gdzie miejscami spadło ponad 40 mm deszczu. Najwyższe opady zanotowano na północnym zachodzie województwa. 77 mm spadło w Choleżynie, 68 mm w Radomyślu Wielkim i Mielcu.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Witold Wiążewski
Godzina i data wydania godz. 18:22 dnia 21.05.2019
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.