^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. - dofinansowanie dla Gminy Czermin

Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Pierwsze informacje

Informacja z 20 września 2017 r.

19 września 2017 r. Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wybrał 5 projektów do dofinansowania, złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, które znajdowały się na liście rezerwowej.

Lista projektów wybranych z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 94,70 KB)

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 127,27 KB)

Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 (PDF, 157,47 KB)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 046-100445 "Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne" In.271.2.2018

 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego.

Informujemy Państwa, że od 1 września Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Od dnia 21 sierpnia br. siedziba Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 32 zostaje przeniesiona do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych przy ulicy Asnyka 7.

Od 1 września powyższe instytucje jako KOWR będą funkcjonowały pod adresem: 35-001 Rzeszów ul. Asnyka 7.
Telefony kontaktowe Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego pozostają bez zmian.

 

                                                                                  Józef Wyskiel

                                                                                  Dyrektor Oddziału Terenowego

                                                                                  Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie

MOTYLEK - upływa termin na składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz termin płatności za wywóz odpadów komunalnych

            Urząd Gminy w Czerminie informuje, że z dniem 31 sierpnia 2017 roku upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2017r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na olej napędowy za okres:
od 01 lutego 2017roku do 31 lipca 2017 roku.

Wniosek do wydruku można pobrać TUTAJ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

          Informujemy również, że z dniem 31.08.2017r. upływa termin płatności opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 dostępny TUTAJ

 

 

INFORMACJA GOPS CZERMIN - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

               WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 SĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2017R. DANEGO ROKU, A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - OD DNIA 1 LIPCA DANEGO ROKU.

Czytaj więcej...

INFORMACJA GOPS CZERMIN - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

             GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 SĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2017r. DANEGO ROKU, A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ- OD DNIA 1 LIPCA DANEGO ROKU.

Czytaj więcej...

INFORMACJA GOPS CZERMIN - ŚWIADCZENIA RODZINNE

            GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE INFORMUJE,ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 SĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2017R. DANEGO ROKU,A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - OD DNIA 1 LIPCA DANEGO ROKU.

Czytaj więcej...