^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Prosimy mieszkańców, aby nie wyrzucali do kosza na odpady zmieszane, odpadów zielonych (gałęzie, liście itp.) oraz odpadów budowlanych (styropian itp.).

W przypadku stwierdzenia, że w pojemniku na odpady zmieszane znajdują się odpady zielone lub budowlane, albo obok pojemników będą ustawione worki czarne z tymi odpadami, wówczas pojemnik nie zostanie opróżniony, a worki nie zostaną odebrane.

Urząd Gminy Czermin

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Czerminie

   29 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Czerminie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Sławomir Sidur - Wójt Gminy Czermin, Paweł Smoleń - naczelny inżynier ds. technicznych i produkcji Przedsiębiorstwa Budowlanego „BESTA”, Leon Getinger - poprzedni Wójt Gminy Czermin, Jan Myjak - Przewodniczący Rady Gminy Czermin oraz Marcin Kapinos - kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie.

Poświęcenia wykonanej inwestycji dokonał Ks. Prałat Paweł Fałowski – Proboszcz Parafii p.w. św. Klemensa w Czerminie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również: Wiesław Wójcik - przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlanego „Eko-Budowa”, Piotr Bocheński, Krzysztof Nowaki, Jan Sobczyk - inspektorzy nadzoru, Mieczysław Jamuła - kierownik budowy oraz Radni i Sołtysi Gminy Czermin. Wydarzenie to było zwieńczeniem inwestycji rozpoczętej we wrześniu 2018 r.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 9089100,20 zł, w tym: kwota dofinansowania - 4406346,45 zł, budżet Gminy Czermin - 4682753,75 zł.

Ciesząc się z osiągniętego efektu, pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Nie sposób wymienić każdego z osobna, jednak udało się Nam wszystkim – to wspólny sukces. Słowa uznania kierujemy do Wykonawcy, który mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy, zakończył wszystkie roboty w planowanym terminie. Jak często bywa w przypadku tak dużych projektów nie obyło się bez przeciwności i problemów, dlatego tym bardziej cieszymy się, iż udało nam się im sprostać i osiągnąć zamierzony cel jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Zdjęcia z uroczystości na stronie https://www.facebook.com/urzadgminyczermin.ug