^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

STRATY W UPRAWACH ROLNYCH - zgłaszanie w Urzędzie Gminy Czermin pok. nr 21 (II piętro)

Wójt Gminy Czermin zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. nawalnego deszczu oraz powodzi, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

 

Wnioski należy składać niezwłocznie od ustąpienia wody i nie później niż do dnia 10.06.2019r., w Urzędzie Gminy Czermin pok. nr 21 (II piętro) w godz. pracy urzędu.

 

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny:

  • do pobrania poniżej
  • w pok. nr 21 (II piętro Urzędu Gminy Czermin),
  • u Sołtysów wsi,
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Czermin.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski,

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wniosek musi być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

 

 Materiały do wydruku:

Zawiadomienie - PILNE !

          Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin – właścicieli  gospodarstw indywidualnych, że termin zgłaszania szkód powodziowych upływa w dniu  29 maja 2019 roku do godziny 16.00  ( tylko zalane domy mieszkalne do których wdarła się woda, zalane piece centralnego ogrzewania, które wymagają naprawy)

Szkody należy zgłaszać do GOPS Czermin, w pokoju nr 20, lub telefonicznie pod numerem 17 250 63 46

Po wyżej wymienionym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane !

 

 

 

Osuszacze powietrza dla osób poszkodowanych, oraz dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych i śmieci

Osuszacze powietrza dla osób poszkodowanych

Osoby z terenu gminy Czermin, które pilnie potrzebują osuszaczy powietrza, proszone są o zgłaszania takiego zapotrzebowania do Urzędu Gminy w Czerminie, osobiście (pok. nr 21) lub telefonicznie pod nr telefonu 17 774 19 22.

 

Dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych i śmieci

Informujemy mieszkańców Gminy Czermin, że w związku z powodzią zostanie zorganizowany dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych, zmieszanych i segregowanych. W wyznaczonych miejscach zostaną podstawione kontenery KP7 oraz 1100 l, do których należy składować ww. odpady. O dokładnych terminach wywozu mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie oraz poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Czermin i media społecznościowe.

Zawiadomienie - PILNE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin – właścicieli  gospodarstw indywidualnych o zgłaszaniu szkód powodziowych do 24 godzin do Urzędu Gminy w Czerminie ( tylko zalane domy mieszkalne do których wdarła się woda)
Dane muszą być przekazane do GOPS Czermin + ( dokumentacja fotograficzna,) tel. 17 250 63 46 ,  17 250 63 47.

 

 

 

Informacja

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin, że z dniem 31.05.2019 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za II kwartał ( kwiecień, maj, czerwiec).