^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

Zawiadamiam, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

                                                                   Przewodniczący Komisji Rolnictwa,

                                                                    Komunikacji i Ochrony Środowiska

                                                                            /-/ Władysław Soboń

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu  5 sierpnia 2019r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy w Czerminie.

Tematy posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Czermin.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                           /-/ Dariusz Wójtowicz

Darmowe szkolenie: „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV”

Ośrodek szkoleniowy On Sp. z o.o. z Rzeszowa, dysponujący wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu na Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV. 

Kto może się zakwalifikować do projektu?

Osoby w wieku 50+, które zamieszkują teren województwa Podkarpackiego.

KRÓTKO O SZKOLENIU
Miejsce: Rzeszów

Czas trwania: 8 dni w godzinach: 9.00 – 17.00

Zakres:

5 dni (40 godz.) – urządzenia elektroenergetyczne – egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV w kat. E i/lub D

3 dni (24 godz.) – montaż i projektowanie systemów fotowoltaicznych

Termin: 24-28 lipca 2019 r. (część dotycząca uprawnień elektroenergetycznych) oraz 2-4 sierpnia 2019 r. (część dotycząca systemów fotowoltaicznych).
Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych w 100 %, dotacja obejmuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • catering,
  • opłatę egzaminacyjną oraz koszt wydania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i/lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

W przypadku zainteresowania prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia RODO, które załączone są poniżej. Uzupełnione pliki proszę przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji: Aleksandra Słupek, nr tel. 795 114 089

Pliki do pobrania:

POWITANIE LATA 2019

W najbliższą niedzielę, 7 lipca 2019 r. spotykamy się na stadionie Victorii w Czerminie.
Turnieje, konkursy, licytacje i zabawy trwać będą od godz. 9:00 do późnych godzin wieczornych.

Zapraszamy!

X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP

MDP_Czermin

W niedzielę, 30 czerwca 2019 r. w Chorzelowie odbyły się  X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF. Naszą Gminę reprezentowała drużyna dziewcząt oraz drużyna chłopców z Czermina. Dziewczęta zajęły znakomite II miejsce, natomiast chłopcy uplasowali się tuż za podium, na miejscu IV, ale rywalizowali oni w znacznie liczniejszej grupie drużyn. Poza tardycyjnymi pucharami i dyplomami za udział w zawodach, nasi młodzi strażacy otzrymali również dyplomy od Wójta Gminy Czermin, p. Sławomira Sidura, za godne reprezentowanie naszej gminy. Gratulujemy naszym zawodniczkom i zawodnikom, a ich opiekunom serdecznie dziękujemy za trud włożony w przygotowanie obydwu drużyn!
Autor zdjęć: p. Wioleta Mucha

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Czermin

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Czermin.  Była to pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W tym roku po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.
Wójt Gminy Czermin – Sławomir Sidur w ustawowym terminie przekazał Raport o stanie Gminy Czermin za 2018 r. Radzie Gminy Czermin. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Czermin. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Gminy Czermin za 2018 r. było jednogłośne podjęcie przez Radę Gminy Czermin uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czermin wotum zaufania.
Następnie Skarbnik Gminy Czermin omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czermin za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czermin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czermin, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czermin, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czermin. Wniosek uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czermin  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.