^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Apel Samorządów Powiatu Mieleckiego.

Szanowni Państwo

            W związku z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach kierujemy do Państwa apel Samorządów Powiatu Mieleckiego i Miasta Tarnobrzeg reprezentujących mieszkańców w sprawie zmian w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogących spowodować obniżenie kosztów za gospodarkę odpadami dla mieszkańców .

Z poważaniem

Robert Pluta
Przewodniczący Konwentu Samorządów
Powiatu Mieleckiego

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - Ankieta Gazyfikacja Gminy Czermin

         Wójt Gminy Czermin informuje mieszkańców miejscowości: Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Wola Otałęska, Ziempniów, Szafranów o możliwości budowy sieci gazowej w tych miejscowościach.

W wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami Firmy: Polska Spółka Gazownictwa w dniu 23-01-2019 roku uzyskałem informację, że po złożeniu przez mieszkańców Gminy Czermin „Ankiety – odbiorca gr. BI” Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi analizę ekonomiczną zasadności realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej.

Czytaj więcej...

Bezpłatny kurs na wózki widłowe.

Z A P R O S Z E N I E 

 

Firma AUTOKURS zaprasza na bezpłatny kurs wózka widłowego z egzaminem UDT.

Szkolenie dotyczy osób do 29 roku życia,  zatrudnionych na umowie terminowej , o zarobkach nieprzekraczających wysokości minimalnego wynagrodzenia lub osoby pracujące o statusie „ubogi pracujący”

Informacje pod numerem  606 595 158

Ogłoszenie - OZE

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Czerminie informuje, że rozpoczął się montaż instalacji w ramach projektu „Odnawialne źródła energii” na terenie gminy. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie i udostępnianie miejsc do montażu instalacji.

 

Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur