^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Lokalna Grupa Działania PROWENT informuje

Lokalna Grupa Działania PROWENT informuje o planowanym naborze wniosków w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.  

Planowany termin naboru wniosków na w/w działania: rozpoczęcie naboru od połowy stycznia 2017r. Dokładny termin naboru zostanie podany po uzyskaniu akceptacji Instytucji Wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. - dofinansowanie

       Gmina Czermin informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Dofinansowanie do 85% na:

  1. zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
  2. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, 
  3. zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę,
  4. zakup i montaż pomp CO i CWU.

załączniki:

 

Czytaj więcej...

Uwaga na oszustów sprzedających apteczki na terenie naszej gminy i powiatu

            Urząd Gminy Czermin informuje, że nie prowadzi żadnej sprzedaży apteczek ratunkowych. Gmina Czermin przestrzega przed oszustami podającymi się za pracowników urzędu, którzy  wykorzystując Państwa zaufanie próbują w ten sposób sprzedawać akcesoria BHP osiągając w ten sposób prywatne korzyści.

Oszuści działają podobnie w innych częściach powiatu i całej Polski. Ich sposób działania polega na wykonywaniu rozmów telefonicznych i namawianiu m.in. osób starszych na zakup apteczki osobistej po atrakcyjnej cenie z dopłatą ze strony gminy. Informują o tym, iż obecnie wprowadzono obowiązek posiadania apteczki osobistej, co jest oczywiście nieprawdą.Przestrzegamy wszystkich przed tego typu wyłudzeniami.

Motylek

            Wójt Gminy w Czerminie informuje, że dnia 30.11.2016 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za IV kwartał (tj. październik, listopad grudzień)