^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Ostrzeżenia meteorologiczne 21.05.2019 godz 18:22

 

Komunikat meteorologiczny z godz. 18:22 dnia 21.05.2019

Zasięg komunikatu w województwie

JjB2SAwAAYgwMAAAgxsAAAABiDAwAACDGwAAAAGI

Komunikat meteorologiczny z godz. 18:22 dnia 21.05.2019
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Intensywne opady deszczu z burzami
Obszar województwo podkarpackie
powiaty: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski
Sytuacja meteorologiczna Na terenie woj. podkarpackiego występują opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Najwyższe sumy opadów zmierzono w zachodniej połowie województwa, gdzie miejscami spadło ponad 40 mm deszczu. Najwyższe opady zanotowano na północnym zachodzie województwa. 77 mm spadło w Choleżynie, 68 mm w Radomyślu Wielkim i Mielcu.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Witold Wiążewski
Godzina i data wydania godz. 18:22 dnia 21.05.2019
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


 

Ostrzeżenia meteorologiczne

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:10

21.05.2019

Data i godzina wydania: 21.05.2019 - godz. 13:51
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:10
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 21.05.2019 do godz. 12:00 dnia 22.05.2019
Obszar: Zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka (podkarpackie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.


Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Wiadomość SMS:
IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie: wisloki, sanu oraz wisloka (podkarpackie) od14:00/21.05.do12:00/22.05.2019

 

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czermin.

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czermin.

            Na terenie Gminy Czermin zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają poniżej wymienieni przedsiębiorcy. Mieszkańcy zainteresowani opróżnianiem zbiorników lub przydomowych oczyszczalni mogą korzystać z usług wyłącznie tych firm:

1. FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA DOMINIK MAZIARZ
PIĄTKOWIEC 7B
39-308 WADOWICE GÓRNE

TEL.609 471 175
----------------------------------------------

2. WC SERWIS Sp.z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. SZYBOWA 2
41-808 ZABRZE

TEL. 032 278-45-31
----------------------------------------------

3. PJS Usługi Patryk Siembab
Jamy 88
39-308 Wadowice Górne

Tel. 697 255 737                                                                                                                              

Szczegółowych informacji w powyższym temacie udzielają pracownicy referatu ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Czerminie pok.21 nr tel. 17 7741922.

Święto Konstytucji 3-ciego Maja

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Czermin,

W polskiej tradycji trzeci maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem.

Uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja która symbolizuje oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju.

Stąd, przez 123 lata zaborów, trzeciomajowa konstytucja była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczypospolitej.

Pragnę jednak przypomnieć, że obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. 

Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce; zastąpiono je obchodami święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. 

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucję Trzeciego Maja uchwalono jako pierwszą w Europie w roku 1791 i drugą na świecie - po amerykańskiej (1787) - na owe czasy bardzo postępową ustawę zasadniczą.

Było to ukoronowanie polskiej, oświeconej myśli. Zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą.

Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa, określonym przez Konstytucję z 1997 roku.

Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto choćby zwrócić uwagę na gwarancje w niej zawarte. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy jej ograniczania, to określone w Konstytucji standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed szowinizmem, rasizmem, homofobią, oraz każdą inną, naruszającą ludzką godność ideologią.

3 maja jest również  świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski.

Tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ma dla nas Polaków, szczególne znaczenie. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: „Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram”. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej; obraz który znajduje się w klasztorze ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Życzę Państwu miłego świętowania!

Sławomir Sidur Wójt Gminy Czermin