Preferencyjny zakup węgla – wniosek do pobrania i dodatkowe informacje

8 listopada 2022

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego należy składać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerminie do dnia 15 listopada (tj. wtorek) 2022 r. w godzinach od 800 do 1600. Nr telefonu do GZGK w Czerminie – 17 7740332.

Pliki do pobrania:

Dodatkowe informacje:

  • Wnioski należy składać osobiście w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304 Czermin 43 lub elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /gzgkczermin/SkrytkaESP
  • W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • Ustaloną kwotę za określone we wniosku paliwo stałe należy wpłacić na konto Urzędu Gminy o numerze 55 9183 1028 2005 5000 5063 0002 tytułem przelewu: zakup węgla, asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu potwierdzenia wpłaty Urząd Gminy poinformuje Dystrybutora wybranego przez Gminę o możliwości przekazania węgla Wnioskodawcy. Dystrybutor węgla będzie informował Wnioskodawcę o możliwym terminie dostarczenia lub odbioru osobistego węgla.
  • W pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1 500 kg opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podstawie nowego wniosku złożonego do Wójta Gminy na podobnych zasadach będzie można nabyć kolejne 1 500 kg węgla.
  • Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2 000,00 zł.
  • Gmina nie ma wpływu na jakość węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.
  • Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń o odsetki bankowe od środków przelanych na rachunek Gminy Czermin w związku z realizacją zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu paliwa stałego.
  • Ponadto informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych koszty transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi Mieszkaniec.

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 774 19 22
Fax: 17 774 19 21
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content