Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Czerminie.

21 kwietnia 2021

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2021r /środa/ o godz. 13.00 w  Domu Strażaka w Czerminie  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Czerminie.

TEMATEM posiedzenia będzie:

  1. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016/2021 za 2020r. oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czermin za 2020r.
  3. Sprawozdanie z realizacji ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacji programu Rodzina „500+” i „Dobry Start+” za 2020r.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Sportu
i Spraw Socjalnych
Rady Gminy w Czerminie

                                                                                                                                                          /-/  Wiesław Czaja

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content