Zmarł Jerzy Łaz, były Wójt Gminy Czermin

6 kwietnia 2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  5 kwietnia 2021 r. zmarł  Jerzy Łaz, Wójt Gminy Czermin w latach 1990-2006.

Jerzy Łaz urodził się 24 września 1952 r. w Trzcianie, pow. mielecki. Był absolwentem Technikum Mechanicznego w Mielcu. Po maturze w 1972 r. został zatrudniony w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego przy WSK w Mielcu na stanowisku ślusarza. Równocześnie studiował na Politechnice Krakowskiej i w 1978 r. uzyskał dyplom inżyniera. W 1988 r. przejął po rodzicach gospodarstwo rolne. W 1990 r. został mianowany zastępcą kierownika Wydziału 18 OBR SK. W tym samym roku został wybrany na radnego Rady Gminy w Czerminie, a następnie Rada wybrała go na wójta Gminy Czermin. W 1993 r. kandydował na posła do Sejmu RP. Rzetelne i pełne poświęcenia zarządzanie gminą sprawiło, że funkcję tę Rada powierzała mu także na kadencje: 1994-1998 i 1998-2002. Na kadencję 2002-2006 został wybrany przez społeczność gminy w wyborach powszechnych. W czasie pełnienia przezeń funkcji na terenie Gminie Czermin wykonano m.in.: sieć wodociągową, telefonizację, częściową kanalizację, modernizację linii energetycznych, remonty wszystkich szkół i Domów Strażaka, nowoczesną oczyszczalnię ścieków i system wywozu odpadów komunalnych. Okazał się też sprawnym i ofiarnym szefem obrony terytorialnej w czasie wielkich powodzi w 1997 i 1998 roku. W 2010 r. wybrano go na sołtysa Trzciany i funkcję tę pełnił do końca roku 2018. Poza pracą samorządową angażował się społecznie m.in. w NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Mielec i OSP Gminy Czermin. Wyróżniony m.in. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Oświaty, Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Za Zasługi dla Obrony Cywilnej.

Cześć Jego Pamięci!

 

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content