Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy w Czerminie.

22 marca 2021

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm./ zwołuję XXV Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 26 marca 2021r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wystąpienie posła Fryderyka Kapinosa i informacja o podejmowanych działaniach na rzecz Gminy Czermin.
5. Informacja Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mielcu w sprawie wniosków o wsparcie działalności rolniczej.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy w Czerminie dotyczacego zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Czermin, które stały się własnością Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czermin na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”
13. Interpelacje i zapytania radnych
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy w Czerminie

 /-/

Jan Myjak

Sesje Rady Gminy Czermin kadencja 2018-2023

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content