Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Czerminie.

16 lutego 2021

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2021r /wtorek/ o godz. 13.00 w  Domu Strażaka w Czerminie  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Czerminie.

 

TEMATEM posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czermin.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czermin na lata 2021-2026”
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czermin w 2021 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Czermin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czermin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VII/38/2019   z dnia 26 lutego  2019 roku  w sprawie: zarządzenia poboru  podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  i  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości mienia komunalnego w celach zamiany.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości mienia komunalnego.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czermin.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Komunikacji   i Ochrony Środowiska
Rady Gminy w Czerminie

   /-/  Władysław Soboń

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content