Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy w Czerminie.

23 listopada 2020

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 27 listopada 2020r. /piątek/ o godz. 13:00

OR I.0002.22/20                                                                                Czermin, dn. 18.11.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713/ zwołuję XXII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 27 listopada 2020r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czermin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w gminie Czermin na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad

e-Sesja Gminy Czermin ze względów technicznych nie będzie na żywo, ale będzie nagrywana i udostępniona po sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e
Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content