Skład Rady Gminy Czermin kadencja 2018-2023.

 • Myjak Jan – przewodniczący  – zmarł 05.04.2022r.
 • Banik Małgorzata – wiceprzewodniczący
 • Ździebło Jan – wiceprzewodniczący
 • Bugaj Mirosław
 • Bukała Ryszard
 • Czaja Wiesław
 • Kiełbasa Sylwester
 • Kukliński Władysław
 • Pisarczyk Paweł
 • Polak Jan
 • Soboń Władysław
 • Strycharz Robert
 • Wójtowicz Dariusz
 • Zając Tomasz
 • Żelazko Mariusz