Gmina Czermin zakupiła laptopy dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Zdalna Szkoła-logotypy

1 kwietnia 2020 r. ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
  Gmina Czermin pozyskała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 60 000 zł. Jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
  Za pozyskane środki zakupiliśmy 25 laptopów, które zostały przekazane dyrektorom szkół z terenu Gminy Czermin. Docelowo trafią one do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy dzięki nim będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie.