Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin

Do pobrania:

W dniu 16 lutego 2020 r. zakończyliśmy szkolenia komputerowe w ramach realizacji mikroprojektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin”, będącego częścią projeku „e-Misja – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego”. W szkoleniach udział wzięły 102 osoby. Największym powodzeniem wśród uczestników cieszyły się następujące tematy szkoleń: „Moje finanse i transakcje w sieci” (33 osoby przeszkolone), „Mój biznes w sieci” i „Kultura w sieci” (po 24 osoby przeszkolone). Najliczniejszą grupę spośród przeszkolonych stanowiła grupa osób z przedziału wiekowego od 44 do 64 lat – 52 osoby.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniach, gratulujemy ukończenia kursu komputerowego i już dziś zapraszamy na kolejne!

Zakupione w ramach mikroprojektu 12 sztuk laptopów Lenovo Ideapad C340-14API wraz z oprogramowaniem i osprzętem (torby na laptopy i myszki bezprzewodowe – po 12 sztuk) przekazaliśmy Szkole Podstawowe w Czerminie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie, gdzie odbywały sie zajęcia komputerowe dla uczestników szkoleń.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję!

Bogusław Peret
Sekretarz Gminy Czermin
koordynator projektu