^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Oświata

Na terenie Gminy Czermin funkcjonuje 6 szkół podstawowych: w Brniu Osuchowskim, Czerminie, Łysakowie, Otałęży, Trzcianie, Ziempniowie oraz gimnazjum i przedszkole w Czerminie. Przy wszystkich szkołach na terenie gminy działają szkolne świetlice. Uczniowie mają szanse rozwijać swoje zainteresowania, uczęszczają na kółko matematyczne, polonistyczne, informatyczne, recytatorsko-teatralne, ekologiczne i historyczne. We wszystkich szkołach prowadzone jest dożywianie dzieci. Zorganizowany jest również transport dzieci z innych sołectw Gminy Czermin. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerminie dysponują dwoma salami gimnastycznymi. 

Na terenie szkoły znajduje się również nowo zbudowany plac zabaw dla dzieci. Warunkuje to dobry rozwój psycho-fizyczny dzieci oraz zapewnia im miejsce na dobrą zabawę. Teren placu zabaw jest monitorowany pozwala to na bezpieczne spędzenie wolnego czasu.