Sołtys: Anna Polak, tel. 17 774 11 19

Sołectwo Wola Otałęska

Rada Sołecka:

  • Kazimierz Adamczyk
  • Zbigniew Adamczyk
  • Jan Golba
  • Eugeniusz Herchel
  • Adam Owcarz
  • Alfred Pająk
  • Stanisław Wegrzyn.

Położona w północno-zachodniej części gminy przy drodze prowadzącej do Szczucina. Wieś zajmuje powierzchnię 4,89 km2.

W latach 1966-2000 posiadała części i przysiółki: Błonie Małe, Budy, Górka, Kąty, Podlesie, Sufczyna (Sawczyna) obiekty fizjograficzne: Błonie – pole; Brnik – rzeczka; Glinik – nieużytki, łąki, krzaki; Janklówka – pole, plac; Kasołka – kanał; Kopalina – pole; Lubienie – pole; Niwki – pole; Okop – pole; Piaski – pole; Podlubienie – pole; Pod Łysakowem – pole; Podlesisko – nieużytki, pole; Rędzina – pole; Pod Wałem – pole; Sufczyna – pole, łąki; Studzienka – staw (stan z 1966 r.) Wieś wzmiankowana w 1398 r. pod nazwą Wula. W XV w. za czasów Długosza (Othalyaszka Wolya) stanowiła uposażenie klasztoru Paulińskiego w Beszowej, będąc własnością marszałka koronnego Jana z Rytwian herbu Jastrzębiec. W 1578 r. w wiosce mieszkało 12 kmieci na 6 łanach, 3 zagrodników z rolami, komornik z bydłem i 2 komorników bez bydła. Od XVI w. do 1939 r. należała do dóbr staszowskich należących do Łaskich, Tęczyńskich, Sieniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich, a następnie Potockich – Artura hrabiego Potockiego. W XIX w. wioska należała do parafii Czermin, a od 1930 r. do parafii Górki.