Sołtys: Józef Rajtar, tel. 17 774 02 79

Sołectwo Szafranów

Szafranów znajduje się w centralnym punkcie Gminy Czermin. Liczy 261 mieszkańców. Powierzchnia sołectwa wynosi 2,67 km2. Jest to najmniejsze sołectwo w całej Gminie. Charakteryzuje się jedną z największych w gminie gęstością zaludnienia wynoszącą 97,8 osób/km2.

ZBIORNIK RETENCYJNY
W trakcie budowy. Planowana także przepompownia. Zbiornik będzie gromadził wodę spływającą z terenu gmin Wadowice Górne i Czermin.

Początki osadnictwa sięgają epoki neolitu (4500-1800 lat p.n.e.). W wiosce przeprowadzono badania archeologiczne, natrafiając m.in. na narzędzia z krzemienia. Wieś wzmiankowana w 1604 roku. W 1661 roku jej właścicielem był miecznik ziemi przemyskiej Stanisław Mrowiński z Mrowina. W 1853 roku istniała tu szkoła.