Sołtys: Paweł Betel, tel. 17 774 13 85

Sołectwo Breń Osuchowski

Rada Sołecka:

  • Franciszek Borowiec,
  • Wacław Guła,
  • Stanisław Kozioł,
  • Bogusława Misiak,
  • Dariusz Padykuła,
  • Anna Pisarczyk,
  • Leszek Zięba.

Położony jest w południowej części gminy i zajmuje powierzchnię 8,92 km2. W Brniu Osuchowskim znajduje się Szkoła Podstawowa do której uczęszczają dzieci z okolicy.


W latach 1966 – 2000 posiadał przysiółki: Błonie, Budy, Kąty, Kmiecie, Mianinek (Mioninek, który kiedyś posiadał status samodzielnej miejscowości), Olszyna, Podbrowarze (Podbroworze), Podmieście, Zadworze, Zagrody, Zarowie, Żdżega (Żdżoga) oraz obiekty fizjograficzne: Chlastówka – pole; Dębina – pole; Międzygóry – górki, nieużytki; Mogielnia – pole, Nowy Breń – rzeka; Olszyna – pole; Pasieka – pole; Podporębie – pole; Podwiśnie – pole; Stary Breń – rzeka; Zatoka – bagniska. Ślady osadnictwa z okresu paleolitu i mezolitu (9800-5800/5600 przed Chr.). Występują też stanowiska archeologiczne z młodszej epoki kamiennej – neolitu (5800/5600-2400/2300 przed Chr.), a także z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (1500-450 przed Chr.) oraz epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich – pierwsze 4 wieki n.e. i okresu wczesnego oraz późnego średniowiecza. Wieś wzmiankowana w 1465 r. (1470-1480) i stanowiła wówczas uposażenie klasztoru paulińskiego w Beszowej stanowiąc własność Stanisława Mieleckiego, kasztelana zawichojskiego. Wtedy należała do powiatu wiślickiego, zaś w latach 1591-1629 do powiatu pilzneńskiego. Na początku XVIII w. wieś należała do Morsztynów h. Leliwa z Chorzelowa. Pod koniec XIX w. była zwana Schönefeld należąc do parafii w Czerminie.