^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska.

         Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2019r. /czwartek/ o godz. 13.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

                                                                            

Czytaj więcej...

I n f o r m a c j a – akcyza 2020 r.

           Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Czermin wraz z fakturami Vat stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2019 r do 31 stycznia 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r wynosi:

100,00 zł   x ilość użytków rolnych

oraz

 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze  za I półrocze wypłacane będą w terminie od 1-30 kwietnia 2020r.

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

           Wójt Gminy w Czerminie  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (minimum 50 lat w jednym związku małżeńskim). Pary z terenu  gminy Czermin mogą składać wnioski w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czerminie , w pok. Nr 1 , do końca marca 2020 r. W imieniu Jubilatów wniosek taki może złożyć również członek rodziny.


Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego w Czerminie
tel. 17 7740246 wew. 28