^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Ogłoszenie -Praca w E-Leclerc w Mielcu

Ogłoszenie

 

W związku z otwarciem Hipermarketu E-Leclerc w Mielcu zatrudnimy od zaraz na stanowisku:

- Kierownik Działu
- Zastępca Kierownika Działu
- kucharz
- piekarz
- masarz
- cukiernik
- kasjer
- sprzedawca         
   

 

Prosimy o przesłanie CV wraz z numerem telefonu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 661 606 321

Informacje Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie informuje, że wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2016 roku do 30 października 2016 roku.
    W przypadku złożeniu wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata w/w świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września  do 31 października 2016 roku, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.
    
    Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2016 roku.
    W przypadku złożeniu wniosku wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata w/w świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 roku, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

    Ponadto informujemy, że osoby, które mają przyznany dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania są zobowiązane doręczyć zaświadczenie o podjęciu przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej do dnia 10 września 2016 roku.

DRUKI DO ODEBRANIA W POKOJU 19

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy

          Państwowa lnspekcja Pracy włącza się do działań prewencyjnych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. W trosce o bezpieczeństwo rolników oraz pomagających im w pracy: osób starszych oraz młodzieży i dzieci  którym nie należy i nie wolno powierzać prac szczególnie niebezpiecznych - apeluie i przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i eliminowania zagrożeń.

Czytaj więcej...

APEL - do mieszkańców domków jednorodzinnych w Czerminie

             W związku z powtarzającymi się interwencjami mieszkańców  gminy  w  sprawie   palenia w  okresie grzewczym jak i  letnim w piecach śmieciami i odpadami przez niektórych mieszkańców gminy w celu ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania wody do kąpieli, zwracamy się z apelem o natychmiastowe zaprzestanie tego procederu.

Spalanie odpadów w piecach jest bardzo szkodliwe dla życia i zdrowia ludzi a także środowiska.

Paląc odpady szkodzimy sobie i naszym sąsiadom.

Nadmieniamy ponadto, że posiadamy dane osobowe większości tych mieszkańców, którzy postępują w ten sposób.

Jeśli mieszkańcy nie zaprzestaną tych działań podejmiemy kroki o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) PRZEPISY KARNE  - art. 71 – kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

ZA PALENIE ODPADÓW GROZI

-   grzywna do 5 tyś. zł

-   areszt do 30 dni

oraz

Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232, art. 379 i art.380) – o możliwości przeprowadzenia  u osób fizycznych czynności kontrolnych. Kontrolę mogą przeprowadzić pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy.

Informacja w sprawie programu 500+

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie przypomina, że z dniem
01 lipca 2016 roku upływa termin składania wniosków
o świadczenie z  programu 500+, które wypłacane będą z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. od dnia 01 kwietnia do dnia 01 lipca 2016 roku. Wnioski złożone od dnia 02 lipca 2016 r. wypłacane  będą od miesiąca złożenia.       

 Informacje udzielane są pod numerem telefonu:

792 383 233.

Spotkanie Informacyjne Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 9 i 10 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Czermin odbędą się spotkanie informacyjne połączone z wypełnianiem ankiet w ramach tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin.

W tym dniu pracownicy z firmy GreenLynx zorganizują Punkty Informacyjne na terenie  sołectw. Podczas spotkania będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat:

  1. Tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz korzyściach, jakie niesie jego realizacja,
  2. Możliwych źródłach dofinansowania inwestycji,
  3. Wypełnić ankietę oraz uzyskać pomoc w jej wypełnieniu,
  4. Zgłosić swoje sugestie na temat poprawy stanu powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej.

Informację potrzebne do wypełniania ankiety obejmują:

  • rodzaj źródła ciepła, jakie Państwo stosujecie (piec kaflowy, kotłowna itp.) i jego stan techniczny,
  • zużycie energii elektrycznej, gazu, węgla, drewna itd. w skali całego roku (prosimy o wcześniejsze przygotowanie tej informacji),
  • wykonane lub planowane termomodernizacje,
  • wykonane lub planowane inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE);

Uzyskane informacje posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych i nie są żadnym wiążącym zobowiązaniem.

Tylko dzięki pozyskanym od mieszkańców informacjom, możliwe będzie rzetelne opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który daje możliwość uzyskania  przez Gminę Czermin wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:

- wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe),

-  zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.),

- termomodernizacje budynków,

- zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Łysaków  w dniu 9 czerwca 2016r – godz. 9:00- Dom Strażaka

Wola Otałęska w dniu 9 czerwca 2016r.- godz. 10:30- Dom Strażaka

Otałęż  w dniu 9 czerwca 2016r. – godz. 11:30-Dom Strażaka

Ziempniów w dniu 9 czerwca 2016r. – godz. 13:00 –Dom Strażaka

Breń Osuchowski w dniu 9 czerwca 2016r.-godz.14:00- Dom Strażaka

Czermin w dniu 10 czerwca 2016r. –godz.9:00 Dom Strażaka

Szafranów w dniu 10 czerwca 2016r.-godz. 10:30- Dom Strażaka

Dąbrówka Osuchowska w dniu 10 czerwca 2016r.-godz.12:00 –Dom Ludowy

Trzciana w dniu 10 czerwca 2016r.- godz. 13;00 – Dom Strażaka

Bardzo prosimy o odwiedzanie punktu i czynny udział w tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami:

Wykonawcy – GreenLynx – Paweł Krząstek tel. 531 777 891

Urzędu Gminy- Michalina Bełzo tel. 17 77 41 922

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ INTERNETOWO:

https://goo.gl/6EnArp