^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Czerminie.

w dniu 01.04 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w Czermini.

Temat: ocena dotychczas podjętych czynności oraz wyznaczenie kierunku dalszych działań Gminy Czermin/Urzędu Gminy Czermin/  oraz jednostek podległych i współpracujących w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19.

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mielcu

Od trzech do czterech razy na dobę, na terenie całego powiatu mieleckiego będzie można usłyszeć komunikat nadawany przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu oraz Powiatowy System Alarmowania.

Jak podaje mielecki magistrat, w treści komunikatu znajdzie się przede wszystkim prośba o niegrupowanie się osób, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Policjanci będą także apelować do osób przebywających na zewnątrz w większym gronie o rozejście się lub zachowanie między sobą bezpiecznej odległości.

Komunikaty głosowe nadawane będę wyłącznie w godzinach od 8:00 do 20:00.

Na terenie powiatu mieleckiego poniższy komunikat rozpowszechniany będzie również w formie komunikatów głosowych z wykorzystaniem systemu ostrzegania i alarmowania - megafonów rozmieszczonych we wszystkich gminach powiatu.

Treść komunikatu:

Szanowni Państwo
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa prosimy o niegrupowanie się osób aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania.

To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych – rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów.

Dlatego prosimy o rozejście się i zachowanie bezpiecznej odległości. Liczymy na Waszą odpowiedzialność i rozsądek, nie tylko dzisiaj, ale także przez cały czas trwania epidemii.

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

  • Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.
  • Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

  • Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Tel. 17  867 13 19