^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

e-Sesja Gminy Czermin

Sesje Rady Gminy Czermin kadencja 2018-2023

          Zgodnie z art. 11b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a  także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r.(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) dopuszcza w art. 7, upublicznienie takiej informacji między innymi poprzez udostępnienie materiałów wizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia organów jednostek samorządu terytorialnego.

e-sesja Rady Gminy w Czerminie.

 

 

Informacja ARiMR

W dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach
od 9:00 do 14:00 odbędzie się Dzień Konsultacji w biurach powiatowych ARiMR, którego celem jest zapewnienie informacji dla podmiotów zainteresowanych możliwością założenia Koła Gospodyń Wiejskich oraz ubiegania
się o pomoc finansową.

INFORMACJA

Wójt Gminy w Czerminie informuje, że dnia 30.11.2018 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za IV kwartał (tj. październik, listopad, grudzień 2018r.)

Zespół Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych informuje.

Drodzy Społecznicy,

Zespół Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych przygotował cykl warsztatów, które w najbliższych dniach odbędą się na terenie Województwa Podkarpackiego. Aż 8 spotkań w tematyce, która pomoże rozwijać społeczną działalność lokalnych liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów przedstawimy zagadnienia związane z kilkoma ważnymi dla Waszej działalności tematami m.in.: RODO, zasady prowadzenia księgowości, pozyskiwanie środków na działalność społeczną oraz mechanizmy współpracy z samorządem.

Czytaj więcej...

GMINNE ĆWICZENIA OBRONNE 29.11.2018r.

Urząd Gminy w Czerminie informuje, że w dniu 29 listopada 2018r.  na terenie Gminy Czermin  odbędą się gminne kompleksowe ćwiczenia obronne.

W godzinach 10:00–12:00 w budynku urzędu gminy oraz w jego rejonie przeprowadzone zostaną praktyczne epizody ćwiczeń / ewakuacja budynku Urzędu Gminy Czermin/, do których zadysponowane zostaną siły i środki KP Policji oraz jednostki OSP w Czerminie.

   W związku z powyższym w/w godzinach należy liczyć się zarówno z utrudnieniami w funkcjonowaniu urzędu gminy, jak i  utrudnieniami w ruchu drogowym w rejonie ćwiczeń.

Wszelkie sygnały alarmowe (w tym obwieszczenia o mobilizacji), które zostaną użyte podczas akcji, należy potraktować jako ćwiczebne.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności z tym związane przepraszamy.

 

Pierwsza Sesja Rady Gminy w Czerminie.

Radni Rady Gminy w Czerminie wybrani w październikowych wyborach samorządowych i Wójt Gminy Czermin wybrany dnia 4 listopada, w poniedziałek 19 listopada 2018 roku oficjalnie zainaugurowali swoją działalność w VIII kadencji obejmującej lata 2018-2023.
Prowadzenie pierwszej sesji Rady Gminy w Czerminie rozpoczął radny senior Władysław Soboń, który prowadził obrady do wyboru przewodniczącego rady gminy. Podczas sesji nowo wybrani radni: Małgorzata Banik, Mirosław Bugaj, Ryszard Bukała, Wiesław Czaja, Władysław Kukliński, Jan Myjak, Paweł Pisarczyk, Jan Polak, Władysław Soboń, Robert Strycharz, Konrad Węgrzyn, Dariusz Wójtowicz, Tomasz Zając, Mariusz Żelazko, Jan Ździebło otrzymali zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie informujące ich o wyborze na radną bądź radnego Gminy Czermin.
Następnie zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie informujące o wyborze na Wójta Gminy Czermin otrzymał Sławomir Sidur. Następnym punktem obrad było złożenie uroczystego ślubowania przez Radnych Rady Gminy w Czerminie.
W wyniku wyborów tajnych przewodniczącym rady został wybrany Jan Myjak stosunkiem głosów: 12 za, 3 przeciw, który pełni funkcje Radnego Rady Gminy w Czerminie od 1990 roku. Następnie radni również w głosowaniu tajnym wybrali dwóch wiceprzewodniczących rady, którymi zostali Małgorzata Banik i Jan Ździebło.
Po ukształtowaniu prezydium rady kolejnym punktem sesji było złożenie uroczystego ślubowania przez Sławomira Sidura i tym samym oficjalnie objął on urząd Wójta Gminy Czermin na lata 2018-2023.
Od VIII kadencji obrady Rady Gminy w Czerminie są transmitowane na żywo i umieszczane do wglądu osób zainteresowanych na stronie www.czermin.pl.

Głośne próby systemu alarmowego.

W dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy - 16 listopada 2018 r.) zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 18/II” organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP). 

W  ramach  treningu w  dniach: 14 – 15 listopada 2018 r. między godz. 9.00 a 15.00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie województwa podkarpackiego.

 

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM

Informujemy, że WKU w Mielcu z 33 blp OT w Dębicy oraz 32 blp OT w Nisku przeprowadzi kampanię promocyjną pod hasłem "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". W Punkcie Promocyjno-Informacyjnym, zostaną  udzielone informacje dotyczące rekrutacji i pełnienia służby we wszystkich formach służby wojskowej.

W najbliższym czasie będzie można nas spotkać:

19-20.11.2018 r. godz. 10:00-15:00 - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
21-22.11.2018 r. godz. 11:00-16:00 - Urząd Pocztowy Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II, 36-100 Kolbuszowa
23-25.11.2018 r. godz. 10:00-18:00 - Galeria NAVIGATOR, ul. Powstańców Warszawy 4, 39-300 Mielec"

Wojskowy Komendant Uzupełnień
WKU w Mielcu  
ppłk Mirosław CIESIELSKI