^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Komunikat - Wpis do rejestru BDO

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl , działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.

Czytaj więcej...

Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!

Komunikat Wojewódzkego Inspektoratu Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Rzeszowie

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin. Obecność tych owadów w środowisku rolniczym powoduje wzrost plonowania roślin uprawnych oraz poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu. Przy pełnym
i prawidłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi od 20 do 80 %, w zależności rośliny.

Czytaj więcej...

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice

W załączeniu przesyłam dzisiejszą korespondencję dla dokumentacji pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka".

Załącznik graficzny do przedmiotowej korespondencji jest do pobrania pod poniższym adresem:

https://drive.google.com/file/d/1h8JN-B8bggsi_OubLeOfsertvlm9AVhC/view?usp=sharing

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom" eliminacje gmmine

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom" eliminacje gminne.

        W dniu 5 kwietnia br. w Domu Strażaka w Czerminie odbyły się eliminacje gminne Gminy Czermin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom” organizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czerminie i Wójta Gminy Czermin. W eliminacjach wzięło udział 48 uczniów wyłonionych z eliminacji na szczeblu szkolnym.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie dla hodowców trzody chlewnej.

         Urząd Gminy w Czerminie zaprasza wszystkich hodowców trzody chlewnej na szkolenie, które odbędzie się 4 kwietnia 2018r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czermin (sala posiedzeń).

Szkolenie poprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu  -  Pan Roman Tomas

Komunikat Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komunikat

Podkarpackiego Oddziału Regionalnego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jeszcze tylko do 14 marca można składać w biurach powiatowych ARiMR oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. W tym dniu praca Biur Powiatowych została wydłużona do godziny 19.00.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

  1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
    1. jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
    2. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),  
    3. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
    4. premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
  2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.