^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie - PILNE !

          Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin – właścicieli  gospodarstw indywidualnych, że termin zgłaszania szkód powodziowych upływa w dniu  29 maja 2019 roku do godziny 16.00  ( tylko zalane domy mieszkalne do których wdarła się woda, zalane piece centralnego ogrzewania, które wymagają naprawy)

Szkody należy zgłaszać do GOPS Czermin, w pokoju nr 20, lub telefonicznie pod numerem 17 250 63 46

Po wyżej wymienionym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane !

 

 

 

Osuszacze powietrza dla osób poszkodowanych, oraz dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych i śmieci

Osuszacze powietrza dla osób poszkodowanych

Osoby z terenu gminy Czermin, które pilnie potrzebują osuszaczy powietrza, proszone są o zgłaszania takiego zapotrzebowania do Urzędu Gminy w Czerminie, osobiście (pok. nr 21) lub telefonicznie pod nr telefonu 17 774 19 22.

 

Dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych i śmieci

Informujemy mieszkańców Gminy Czermin, że w związku z powodzią zostanie zorganizowany dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych, zmieszanych i segregowanych. W wyznaczonych miejscach zostaną podstawione kontenery KP7 oraz 1100 l, do których należy składować ww. odpady. O dokładnych terminach wywozu mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie oraz poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Czermin i media społecznościowe.

Zawiadomienie - PILNE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin – właścicieli  gospodarstw indywidualnych o zgłaszaniu szkód powodziowych do 24 godzin do Urzędu Gminy w Czerminie ( tylko zalane domy mieszkalne do których wdarła się woda)
Dane muszą być przekazane do GOPS Czermin + ( dokumentacja fotograficzna,) tel. 17 250 63 46 ,  17 250 63 47.

 

 

 

Informacja

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin, że z dniem 31.05.2019 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za II kwartał ( kwiecień, maj, czerwiec).

Zarządzenie Starosty w sprawie pogotowia przeciwpowodziowego!

Starosta Powiatu Mieleckiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Mielec, Miasto Mielec, Przecław, Czermin.

W związku z zaistniałą sytuacją zostały uruchomione całodobowe dyżury w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mielcu. Telefony do PCZK: (17) 7800440, 7800435, 7800434.

Zobacz całą treść zarządzenia: Zarządzenie nr 35/2019

W Gminie Czermin został wprowadzony całodobowy dyżur :

W godz  od 8:00-16:00 tel 17 7740246 , 17 7741922

W godzinach od 16:00-8:00 tel 606552280 , 602571574,  792088535.

 

Wójt Gminy Czermin prosi o dokumentowanie poniesionych strat.