^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI - Dzień Samorządu Terytorialnego

  Dokładnie 27 maja 2020 roku mija trzydziesta rocznica pierwszych wolnych wyborów do rad gmin, które doprowadziły do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego.

Przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku, było możliwe dzięki zwycięstwu sił demokratycznych podczas  częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność.

Dla naszej gminy 30-lecie samorządności to nie tylko powód do świętowania, ale także czas podsumowań. Każda gmina ma w swojej historii różne, raz lepsze, raz gorsze – okresy. Wracając pamięcią do roku 1990 możemy sobie uświadomić jaką drogę przeszliśmy, jakie trudności udało się nam pokonać.

Dorobek 30-lecia naszej samorządności to praca zbiorowa wójtów naszej gminy, radnych i sołtysów wszystkich kadencji, urzędników i wszystkich mieszkańców, którzy przez minione trzy dekady zmienili gminę Czermin, gdzie możemy żyć i się rozwijać.

Obchodzona w dniu 27 maja rocznica jest okazją do podziękowań wszystkim, którzy w minionych latach  dołożyli swoją „cegiełkę” do budowy naszej małej ojczyzny jaką jest nasza Gmina Czermin.

 

Wójt Gminy Czermin

Sławomir Sidur

 

 

Kolejne dobre informacje dla Mieszkańców Gminy!!!

Kolejne dobre informacje dla Mieszkańców Gminy!!!

Wójt Gminy Czermin informuje że decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego Gmina Czermin otrzymała dofinansowanie w kwocie 72.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Czermin i Wola Otałęska zostały złożone w lutym 2020 r. Środki zostały przyznane w ostatnich dniach. Po podpisaniu umów o dofinansowanie będziemy mogli przystąpić do wyłonienia Wykonawcy w procedurze zamówienia publicznego. Planowany termin realizacji zadania to lipiec-wrzesień 2020 r.

Dziękuję serdecznie za wsparcie finansowe Zarządowi Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Władysławem Ortylem.

Zmodernizowane drogi w naszej gminie poprawią bezpieczeństwo naszych Mieszkańców!

Informacja Powiatowego Zespółu Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego informuje, że w dniach 11.05- 15.05 (od poniedziałku do piątku) będzie możliwość wypełnienia wniosku o dopłaty bezpośrednie w Urzędzie Gminy po uprzednim kontakcie telefonicznym
pod nr. tel:723-977-360.

Informacja Wójta dotycząca uruchomienia oddziałów przedszkolnych

 Wójt Gminy Czermin informuje

W związku z ustaleniami podjętymi w dniu 05.05.2020 roku na posiedzeniu Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Czerminie i wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Czermin nr 26 na terenie Gminy oddziały przedszkolne, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy nie zostaną uruchomione 6 maja.

Głównym powodem jest brak możliwości spełnienia warunków technicznych oraz sanitarnych zgodnych z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. O ile nasi opiekunowie są w gotowości do podjęcia pracy to aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieciom jak i kadrze sprawującej nad nimi opiekę zdecydowano o wstrzymaniu uruchomienia oddziałów przedszkolnych do 24 maja 2020 roku, dodatkowym powodem jest również znikome zainteresowanie rodziców. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, jeśli ulegną złagodzeniu wymogi jakie musimy spełnić aby bezpiecznie opiekować się dziećmi, oraz poprawi się sytuacja epidemiologiczna będziemy rozważać uruchomienie opieki przedszkolnej.

W przypadku zainteresowania Szanownych Rodziców naszych Przedszkolaków zapewnieniem opieki przedszkolnej w placówkach oświatowych Gminy Czermin proszę o wypełnienie i przesłanie lub przekazanie do poszczególnych placówek oświatowych dokumentów:

1. Informacji rodzica/ prawnego opiekuna o sytuacji dziecka.

2. Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dotyczące ryzyka zakażenia patogenami drogą kropelkową.

 

 

Z poważaniem

Sławomir Sidur