^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nowe numery telefonów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie zmienił dostawcę usług telefonicznych oraz swoje numery telefonów

Nowe nr telefonów:

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 17 250 63 45
Dział pracowników socjalnych
tel. 17 250 63 46
Kierownik GOPS
tel. 17 250 63 47

Nowy podział Gminy Czermin na okręgi wyborcze.

Nowy podział Gminy Czermin na okręgi wyborcze.
Podział gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz podział Gminy Czermin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj więcej...