^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Czerminie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czermin.

          Wójt Gminy Czermin zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Czerminie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czermin.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Czerminie w dniu 17 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń pokój nr 8.

 
 

Motylek

          Wójt Gminy w Czerminie informuje, że dnia 28.02.2017 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za   I kwartał (tj. styczeń, luty, marzec )

 

O G Ł O S Z E N I E - AZBEST

          Urząd Gminy w Czerminie prosi o zgłaszanie się do tutejszego urzędu, pok.21  w godzinach pracy urzędu, mieszkańców, którzy posiadają jeszcze do odebrania płyty azbestowe, ściągnięte z dachów i składowane w gospodarstwie.

Ochrona środowiska informacje.

                                                                                     Z Poważaniem

                                                                                  Wójt Gminy Czermin

Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego dla przedsiębiorców

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina przedsiębiorcom o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku następujących sprawozdań

za 2016 rok :

  • zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987 z późn. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013.888 z późn. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803 z późn. zm.)
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016. 1803 z późn. zm.)

Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3-28 kwietnia 2017r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2-31 października 2017r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania tutaj