^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja Powiatowego Zespółu Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego informuje, że w dniach 11.05- 15.05 (od poniedziałku do piątku) będzie możliwość wypełnienia wniosku o dopłaty bezpośrednie w Urzędzie Gminy po uprzednim kontakcie telefonicznym
pod nr. tel:723-977-360.

Informacja Wójta dotycząca uruchomienia oddziałów przedszkolnych

 Wójt Gminy Czermin informuje

W związku z ustaleniami podjętymi w dniu 05.05.2020 roku na posiedzeniu Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Czerminie i wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Czermin nr 26 na terenie Gminy oddziały przedszkolne, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy nie zostaną uruchomione 6 maja.

Głównym powodem jest brak możliwości spełnienia warunków technicznych oraz sanitarnych zgodnych z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. O ile nasi opiekunowie są w gotowości do podjęcia pracy to aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieciom jak i kadrze sprawującej nad nimi opiekę zdecydowano o wstrzymaniu uruchomienia oddziałów przedszkolnych do 24 maja 2020 roku, dodatkowym powodem jest również znikome zainteresowanie rodziców. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, jeśli ulegną złagodzeniu wymogi jakie musimy spełnić aby bezpiecznie opiekować się dziećmi, oraz poprawi się sytuacja epidemiologiczna będziemy rozważać uruchomienie opieki przedszkolnej.

W przypadku zainteresowania Szanownych Rodziców naszych Przedszkolaków zapewnieniem opieki przedszkolnej w placówkach oświatowych Gminy Czermin proszę o wypełnienie i przesłanie lub przekazanie do poszczególnych placówek oświatowych dokumentów:

1. Informacji rodzica/ prawnego opiekuna o sytuacji dziecka.

2. Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dotyczące ryzyka zakażenia patogenami drogą kropelkową.

 

 

Z poważaniem

Sławomir Sidur

Gmina Czermin zakupiła laptopy dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

1 kwietnia 2020 r. ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Gmina Czermin pozyskała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 60 000 zł. Jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Za pozyskane środki zakupiliśmy 25 laptopów, które
zostały przekazane dyrektorom szkół z terenu Gminy Czermin. Docelowo trafią one do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy dzięki nim będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie.

laptopy  02

laptopy  03

laptopy  04

Dzień Strażaka i Święto Konstytucji 3-ego maja.

W Kościele Parafialnym p.w. św. Klemensa w Czerminie 04.05.2020 o godz. 18 wzięliśmy udział w mszy świętej za ojczyznę z okazji Święta Konstytucji 3 maja, oraz obchodziliśmy święto patrona wszystkich Strażaków - świętego Floriana.
Niestety z powodu pandemii nie było natomiast zwyczajowych uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Symbolicznie po nabożeństwie złożyłem wiązankę wraz z Janem Myjakiem - Przewodniczącym Rady Gminy w Czerminie, Bogusławem Peretem - Sekretarzem Urzędu Gminy w Czerminie w asyście Pocztów Sztandarowych z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin i Druhów Strażaków przed pomnikiem znajdującym się na centralnym placu Czermina który został wzniesiony dla uczczenia osób zamordowanych na którym znajdują się tablice: „Bohaterem walki o wolność ojczyzny i sprawiedliwość społeczną – społeczeństwo gmin Czermin. Wrzesień 1980 r.” tablica boczna lewa: „Pomnik zniszczony przez kolonistów niemieckich w 1939 r., odbudowany w roku XXXV-lecia zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi”, tablica boczna prawa: „W hołdzie poległym w I wojnie światowej i ok. 400 ofiarom II wojny światowej”.

Czytaj więcej...

Święto Konstytucji 3 Maja 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Czermin !

3 dzień maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Co roku świętujemy wtedy uchwalenie Konstytucji 3 Maja, które miało miejsce w 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga po amerykańskiej. Pragnę jednak przypomnieć, że obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce; zastąpiono je obchodami święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. 

W polskiej tradycji trzeci maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem.

Co roku organizowaliśmy na terenie naszej Gminy barwne obchody i defiladę.

W tym roku święta majowe, narodowe święto Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi, będą obchodzone, ale zgodnie z reżimem przepisów przyjętych na czas pandemii w związku z tym świętowanie odbędzie się według nieco innego scenariusza.

4 maja w Kościele Parafialnym p.w. św. Klemensa w Czerminie o godz. 18 weźmiemy udział w mszy świętej za ojczyznę. Strażacy obchodzą święto swojego patrona - św. Floriana, w związku z tym msza święta będzie odprawiana również w ich intencji.

Niestety z powodu pandemii w nabożeństwie będzie mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób do 25.

Nie będzie natomiast zwyczajowych uroczystości na Placu Amfiteatralnym w Czerminie podczas których miałem dotąd wystąpienie z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

Życzę Państwu zdrowia w tym trudnym dla nas czasie i miłego, spokojnego świętowania !

Sławomir Sidur

Wójt Gminy Czermin